Yerel Yönetim Birimi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Yerel Yönetim Birimi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yerel Yönetim Birimi" ne demek?

 1. Yerinden yönetim kuruluşlarından herbiri. Ülkemizde, il, kent yönetimi ve köy gibi yönetim birimleri, bkz. yerel yönetim.

Yerel Yönetim Birimi nedir? İlişkili sözcükler

 • Yerel Yönetim: İl, belediye veya köy halkının oradaki ortak yerel gereksinimlerini karşılayan ve genel karar organları oradaki halk tarafından seçilen kamu tüzel kişisi, mahallî idare. 1 – Özeksel yönetimin dışında, yerel bir devamı...
 • Kent Yönetimi: I – İl, kent, kasaba ve köy gibi yerleşim birimlerinde yaşayanların ortak yerel gereksinmelerini karşılamakla görevli; kamusal tüzel kişiliği bulunan ve vargı örgenlerini halkın seçmiş olduğu bir yerel yönetim birimi. 2 – Bir kentin yönetilmesi işi. devamı...
 • özekten Yönetim: 1 – Yürütme erkinin bir ülkenin başkentinde alakonulmasını, yerel yönetim birimlerine vargı özerkliği tanımamayı, gerektiren yönetim anlayışı. 2- Bu anlayışın başat olduğu bir yönetim biçimi. devamı...
 • özeksiz Yönetim: Yerel işlerin, merkeze sorulmadan yerel orunlarca yürütüldüğü yönetim. devamı...
 • Kent Yönetim Kurulu: Kent başkanının başkanlığında, bir bölümü kent genel kurulunun kendi üyeleri arasından seçilmiş kişilerden, bir bölümü de kent yönetiminin atanmış kimi görevlilerinden, oluşan ve kent genel kurulunun toplanık olmadığı süreylerde onun adına iş gören sürekli kurul. devamı...
 • şehremaneti: Osmanlı İmparatorluğunda, bugünkü belediye zabıtası görevini yapan, şehrin temizlik ve güzelliğiyle ilgilenen yerel yönetim. Bugünkü belediyenin Türkiye’de kurulan ilk biçimi. devamı...
 • Kurul Yönetmen Dizgesi: Kent genel kurulunun, kendi üyeleri dışında, bilgi, beceri ve deneyimini göz önünde tutarak atadığı ve kendisine karşı sorumlu bir yönetmenle işlerin birlikte yürütüldüğü bir yerel yönetim biçimi, bk. kent yönetmeni dizgesi devamı...
 • Etnik Yönetim: Bir ülkede geçerli olan yönetim stratejilerinin diğer ülkelerlerde de geçerli olduğu ilkesinin benimsendiği bir tür çok uluslu şirket yönetim modeli. krş. coğrafi yönetim, çoklu yönetim, farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim devamı...
 • Farklılaştırılmış Hiyerarşik Yönetim: Geleneksel hiyerarşiye bağlı olmaksızın toplam kalite yönetim stratejilerinin dikkate alınarak yöneticilerin birlikte çalıştığı bir tür çokuluslu şirket yönetim modeli. krş. coğrafi yönetim, çoklu yönetim, etnik yönetim devamı...
 • Yerel Yönetimler Birliği: Güçlerini birleştirerek bir ya da birkaç ortak gereksinmelerini daha iyi, daha ucuz ve daha etkin bir biçimde karşılayabilmek amacıyla, yerel yönetim birimlerinin, yasalarda belirlenen biçimlerde, kendi istençleriyle ya da zorunlu olarak biraraya gelerek oluşturdukları ortak yönetim örgütü. devamı...

Yerel Yönetim Birimi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.