yerelleştirme sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yerelleştirme kelimesinin manası:

  1. Yerelleştirmek işi.
  2. Kamu yönetiminde, yönetim yetki ve sorumluluğunun, yerel kamu otoritelerinin daha geniş bir serbestiye sahip kılınmaları için kısmen merkezi yönetimden yerel yönetimlere bırakılması. krş. yerinden yönetim
  3. Ekonomide, üretimin ülke çapında yaygınlaştırılması için üretim tesislerinin büyük şehirlerden ya da sanayi merkezlerinden küçük yerleşim birimlerine doğru kaydırılması.
  4. İşletme yönetiminde, etkinliğin artırılması için karar alma yetkisinin alt kademe yöneticilerine devredilmesi.
  5. Mahallîleştirme.

yerelleştirme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları