yerinden yönetim sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yerinden yönetim kelimesinin manası:

  1. Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin yerel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet.
  2. Eğitim programlarını yerel gereksinmelere uydurmada yerel orunlara, okul yöneticilerine ve öğretmenlere özgürlük tanıyan yönetim biçimi.

yerinden yönetim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları