yeshiva sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yeshiva kelimesinin manası:

  1. Musevi din okulu.
  2. Dinã® eğŸitim kurumu (Musevilik)

yeshiva ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları