yeshivot sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yeshivot kelimesinin manası:

  1. (yeshiva) i. "yeshiva (Musevi okulu)", Musevi dinî eğŸitim kurumu, hahamların eğŸitimi ve öğŸretimi amaçlı Musevi dinî eğŸitim kurumu, öğŸrencilerin Musevilik ve kutsal Musevilik yazmaları okudukları eğŸitim kurumu

yeshivot ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları