yeti sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yeti kelimesinin manası:

  1. İnsanda bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, meleke.
  2. Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.
  3. Geleneksel olarak bellek, usavurma, algılama ya da imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri. a. bk. zihinyetileri.

yeti ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları