yetki nedir

Yetki Nedir?

Yetki, bir kişinin veya kuruluşun belirli bir konuda karar verme veya işlem yapma gücüdür. Yetki, genellikle bir üst makam tarafından verilir ve belirli bir süre için geçerlidir. Yetki, bir kişinin veya kuruluşun sorumluluklarını yerine getirmesi için gereklidir.

Yetkinin Türleri

Yetki, çeşitli türlerde olabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Yasal yetki: Bu tür yetki, bir kanun veya yönetmelik tarafından verilir. Örneğin, bir hakimin veya savcının yetkisi yasal yetkidir.
 • İdari yetki: Bu tür yetki, bir idari makam tarafından verilir. Örneğin, bir belediye başkanının veya valinin yetkisi idari yetkidir.
 • Siyasi yetki: Bu tür yetki, bir siyasi makam tarafından verilir. Örneğin, bir cumhurbaşkanının veya başbakanın yetkisi siyasi yetkidir.
 • Ekonomik yetki: Bu tür yetki, bir ekonomik kuruluş tarafından verilir. Örneğin, bir şirketin yönetim kurulunun veya genel müdürünün yetkisi ekonomik yetkidir.
 • Sosyal yetki: Bu tür yetki, bir sosyal kuruluş tarafından verilir. Örneğin, bir derneğin veya vakfın yönetim kurulunun veya başkanının yetkisi sosyal yetkidir.

Yetkinin Kaynakları

Yetki, çeşitli kaynaklardan kaynaklanabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Kanun: Yetkinin en önemli kaynaklarından biri kanundur. Kanunlar, belirli kişilere veya kuruluşlara belirli yetkiler verir. Örneğin, Türk Ceza Kanunu, hakimlere suçluları cezalandırma yetkisi verir.
 • Yönetmelik: Yönetmelikler, kanunların uygulanmasını düzenleyen düzenlemelerdir. Yönetmelikler de belirli kişilere veya kuruluşlara belirli yetkiler verebilir. Örneğin, Vergi Usul Kanunu Yönetmeliği, vergi dairelerine vergi tahakkuk ve tahsil etme yetkisi verir.
 • İdari kararlar: İdari kararlar, idari makamlar tarafından alınan kararlardır. İdari kararlar da belirli kişilere veya kuruluşlara belirli yetkiler verebilir. Örneğin, bir belediye başkanının aldığı bir karar, belediye çalışanlarına belirli görevleri yerine getirme yetkisi verebilir.
 • Siyasi kararlar: Siyasi kararlar, siyasi makamlar tarafından alınan kararlardır. Siyasi kararlar da belirli kişilere veya kuruluşlara belirli yetkiler verebilir. Örneğin, bir cumhurbaşkanının aldığı bir karar, bakanlara belirli yetkiler verebilir.
 • Ekonomik kararlar: Ekonomik kararlar, ekonomik kuruluşlar tarafından alınan kararlardır. Ekonomik kararlar da belirli kişilere veya kuruluşlara belirli yetkiler verebilir. Örneğin, bir şirketin yönetim kurulunun aldığı bir karar, şirketin genel müdürüne belirli yetkiler verebilir.
 • Sosyal kararlar: Sosyal kararlar, sosyal kuruluşlar tarafından alınan kararlardır. Sosyal kararlar da belirli kişilere veya kuruluşlara belirli yetkiler verebilir. Örneğin, bir derneğin yönetim kurulunun aldığı bir karar, derneğin başkanına belirli yetkiler verebilir.

Yetkinin Kullanımı

Yetki, belirli amaçlar için kullanılır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Karar alma: Yetki, karar alma sürecinde kullanılır. Yetkili kişiler veya kuruluşlar, belirli konularda kararlar alırlar. Örneğin, bir hakim, bir suçlunun cezasını belirlerken yetkisini kullanır.
 • İşlem yapma: Yetki, işlem yapma sürecinde kullanılır. Yetkili kişiler veya kuruluşlar, belirli işlemleri yaparlar. Örneğin, bir belediye başkanı, bir yol yapım ihalesi düzenlerken yetkisini kullanır.
 • Görev yerine getirme: Yetki, görev yerine getirme sürecinde kullanılır. Yetkili kişiler veya kuruluşlar, belirli görevleri yerine getirirler. Örneğin, bir şirketin genel müdürü, şirketin faaliyetlerini yönetirken yetkisini kullanır.

Yetkinin Sınırları

Yetki, sınırsız değildir. Yetkinin sınırları, yetkinin kaynağına göre belirlenir. Örneğin, yasal yetkinin sınırları, kanun tarafından belirlenir. İdari yetkinin sınırları, yönetmelik tarafından belirlenir. Siyasi yetkinin sınırları, anayasa tarafından belirlenir. Ekonomik yetkinin sınırları, şirketin tüzüğü tarafından belirlenir. Sosyal yetkinin sınırları, derneğin veya vakfın tüzüğü tarafından belirlenir.

Yetkinin Kötüye Kullanılması

Yetki, kötüye kullanılmamalıdır. Yetkinin kötüye kullanılması, yetkinin amacı dışında kullanılmasıdır. Yetkinin kötüye kullanılması, çeşitli olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Adaletsizlik: Yetkinin kötüye kullanılması, adaletsizliğe yol açabilir. Örneğin, bir hakim, yetkisini kullanarak bir suçluyu haksız yere cezalandırabilir.
 • Haksızlık: Yetkinin kötüye kullanılması, haksızlığa yol açabilir. Örneğin, bir belediye başkanı, yetkisini kullanarak belirli kişilere veya kuruluşlara haksız avantajlar sağlayabilir.
 • ** yolsuzluk:** Yetkinin kötüye kullanılması, yolsuzluğa yol açabilir. Örneğin, bir şirketin genel müdürü, yetkisini kullanarak şirketin parasını zimmetine geçirebilir.

Yetkinin Kontrolü

Yetkinin kötüye kullanılmasını önlemek için yetkinin kontrol edilmesi gerekir. Yetkinin kontrolü, çeşitli yollarla yapılabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Yargısal kontrol: Yargısal kontrol, yetkinin yargı organları tarafından kontrol edilmesidir. Yargı organları, yetkinin kötüye kullanılması durumunda kararlar alarak yetkinin kötüye kullanılmasını önlerler.
 • İdari kontrol: İdari kontrol, yetkinin idari makamlar tarafından kontrol edilmesidir. İdari makamlar, yetkinin kötüye kullanılması durumunda kararlar alarak yetkinin kötüye kullanılmasını önlerler.
 • Siyasi kontrol: Siyasi kontrol, yetkinin siyasi makamlar tarafından kontrol edilmesidir. Siyasi makamlar, yetkinin kötüye kullanılması durumunda kararlar alarak yetkinin kötüye kullanılmasını önlerler.
 • Ekonomik kontrol: Ekonomik kontrol, yetkinin ekonomik kuruluşlar tarafından kontrol edilmesidir. Ekonomik kuruluşlar, yetkinin kötüye kullanılması durumunda kararlar alarak yetkinin kötüye kullanılmasını önlerler.
 • Sosyal kontrol: Sosyal kontrol, yetkinin sosyal kuruluşlar tarafından kontrol edilmesidir. Sosyal kuruluşlar, yetkinin kötüye kullanılması durumunda kararlar alarak yetkinin kötüye kullanılmasını önlerler.

Sonuç

Yetki, bir kişinin veya kuruluşun belirli bir konuda karar verme veya işlem yapma gücüdür. Yetki, çeşitli kaynaklardan kaynaklanabilir ve çeşitli amaçlar için kullanılır. Yetkinin sınırları, yetkinin kaynağına göre belirlenir. Yetkinin kötüye kullanılması, çeşitli olumsuz sonuçlara yol açabilir. Yetkinin kötüye kullanılmasını önlemek için yetkinin kontrol edilmesi gerekir. Yetkinin kontrolü, çeşitli yollarla yapılabilir.


Yayımlandı

kategorisi