Yılancık ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Yılancık" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yılancık" ne demek?

  1. Streptokok denilen mikropların bir sıyrığa veya yaraya bulaşarak yaptıkları hastalık, kızılyörük.

  2. Kemik veremi.

  3. Erysipelothrix rhusiopathiae ile oluşan bakteriyel enfeksiyon, erizipel. Sığır ve koyunlarda, seyrek olarak arthritis, endokarditis, laminitis veya sistemik enfeksiyonlar biçimlenir. Domuzlarda septisemiyle birlikte deride küçük damarlarda oluşan bakteriyel trombozlar tipik baklava dilimine benzer iskemiler oluşur.

  4. Hindi ve domuz kasaplarıyla balıkçıların ellerinde ve yüzlerinde, Erysipelothrix rhusiopathiae ile oluşan, ödem ve kızartılarla belirgin yara enfeksiyonu, erizipeloit, erizipel.

Yılancık nedir? İlişkili sözcükler

  • Kırk Yılda Bir: Çok seyrek olarak. devamı...
  • ökçe Apsesi: Erişkin koyunların ökçelerinde gelişen karışık bakteriyel bir enfeksiyon. Çoğunlukla arka ayaktaki ve içteki tek parmakta, ıslak meralarda kuzulayan koyunlarda görülür. devamı...
  • Kıvırcık Koyunu: Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan’da yetiştirilen, Yunanistan’da Thraki adıyla bilinen, vücut tamamen beyaz renkli, seyrek olarak baş ve ayaklarda siyah lekeler taşıyan hayvanlara da rastlanabilen, kuyruk uzun ve ince, saf olan kıvırcık koyunlarda kuyrukta yağ depolaması görülmeyen, koçlarda yanlara doğru uzanan spiral boynuzlar bulunan, koyunlar boynuzsuz, kulaklar kısa ve horizontal, et ve süt verimi iyi gelişmiş devamı...
  • Karpus Ekzostozları: Regio carpi ‘nin ön yüzüyle dış ve iç yüzünde biçimlenen, ostitis, arthritis ile arthritis kronika ossifikans gibi bozukluklar sonucu oluşan eklemin ekzostozları. devamı...
  • Büyük Karaciğer Kelebeği: Bk. karaciğer kelebeği Koyun, keçi ve sığırların, çok seyrek olarak başka memelilerin, bu arada insanların karaciğer safra yollarına yerleşen emici kurt. devamı...
  • Lamine Cam: ön cam saydam bir plastik tabakasının iki yüzüne cam kaplanmasıyla yapılmıştır. bu tip camlara lamine cam adı verilir. lamine cam bir darbe aldığında küçük parçalar halinde kırılıp dağılmaz. devamı...
  • Tek Tük: Az, seyrek Örnek: Tek tük kuru ağaçların dallarında yeşillenmeye yeltenen bir bahar seziliyor. H. E. Adıvar Az, seyrek olarak Örnek: Arada tek tük gelenlerin çoğu kapıdan bakıp oturmadan geri dönüyorlardı. N. Cumalı devamı...
  • Actinomyces Pyogenes Enfeksiyonu: Evcil hayvanlarda hemen tüm organ ve dokulardaki irinli yangılara neden olan en önemli bakteriyel enfeksiyon. Sığırlarda ve daha az olarak da koyunlarda yavru atmaya da neden olur, Corynebacterium pyogenes enfeksiyonu. devamı...
  • Ender: Çok yakın dost, sırdaş Örnek: Derdimizi dökecek bir dert ortağı, şikâyetimizi dinleyecek bir cankulağı bulunsun. A. Ş. Hisar Çok az, çok seyrek Örnek: Ender fırsatlarla gittiğim bu salaşın içi bana pek sempatik gelirdi. B. Felek Çok seyrek olarak, çok seyrek bir biçimde. devamı...
  • Büyük Vestibulum Bezi: İnek, dişi kedi ve seryek olarak da koyunda bir çift olarak görülen ve salgısını vestibulum vaginanın yan duvarına bir kanalla akıtan vestibulumun büyük bezleri, Bartolin bezi, glandula vestibularis mayor. İnek, devamı...

Yılancık ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.