yılanyıldızları sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yılanyıldızları kelimesinin manası:

  1. (Yun. ophis: yılan; oura: kuyruk; eidos: biçiminde) İkincil ağızlılar (Deuterostomia) filumunun, derisi dikenliler (Echinodermata) alt filumundan, vücutları ortada beş köşeli bir disk ile bundan keskince ayrılmış olan çok ince beş koldan yapılmış, ağızları alt bölgede, anüsleri bulunmayan yer değiştirmeleri kollarının hareketi ile olan, bazılarının ışık verme özelliği bulunan türleri olan bir sınıf. Gevrek yılanyıldızı (Ophiothrix fragilis) iyi bilinen türüdür.

yılanyıldızları ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları