yıldırım geçişi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yıldırım geçişi kelimesinin manası:

  1. Bir çekimin sonunda ve bunu izleyen çekimin başında alıcının çok hızlı çevrinmesiyle görüntülerin birbirine geçmiş biçime girmesi, bulanıklaşması, seçilmez oluşundan yararlanarak gerçekleştirilen noktalama.

yıldırım geçişi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları