Yineleme Eki ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Yineleme Eki" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yineleme Eki" ne demek?

 1. Tekrar kavramı vermek üzere, bazı eylem köklerine getirilen -ele eki: itelemek (it-ele-) , serpelemek (serp-ele-) , silkelemek (silk-ele-) , kovalamak (kov-ala-) vb.

Yineleme Eki nedir? İlişkili sözcükler

 • Tekrarlama Fiilleri: -AlA-, -AklA-, -IklA- gibi eklerle kurulan ve fiildeki oluş ve kılışın tekrarlandığını, sürekliliğini gösteren fiiller: ek-/ek-ele-, eş-/eş-ele- it-/it-ele-, it-/it-ekle, oğ-/oğ-ala- kak-/kak-ala-, serp-/serp-ele-, silk-/silk-ele, uyu-/uyu-kla-, sürü-/sürü-kle-, dit-/did-ikle- vb. devamı...
 • çekim Eki: (Derleme. tasrif eski, işletme eki) Eylem ya daad kök veya gövdelerine kişi kavramı vermek üzere getirilen ek (bk. ad çekimi ve eylem çekimi) :1. K.T geldim (gel-di-m) 2. K.T. geldin (gel-di-n) 3. K.T. geldi (gel-di) 1. K.Ç. geldik (gel-di-k) 2. K.Ç. geldiniz (gel-di-n-iz) 3. K.Ç. geldiler (gel-di-ler) devamı...
 • Floss Hole: Cüruf deliği Türetilmiş Kelimeler (bis) flos, floss, floss silk, flossie, flossy, floss, candy floss, candyfloss, dental floss, floss silk floss  devamı...
 • Sprawl: Yayılıp yatmak, sere serpe uzanmak Yatarken kol ve bacakları yaymak devamı...
 • Sprawl: Yayılıp yatmak, sere serpe uzanmak Yatarken kol ve bacakları yaymak devamı...
 • Sprawl: Yayılıp yatmak, sere serpe uzanmak Yatarken kol ve bacakları yaymak devamı...
 • Pursue: Kovalamak, peşine düşmek, takip etmek Bir düziye gitmek devamı...
 • Soru Yineleme: Bir sorunun anlaşılmaması durumunda görüşmecinin onu ikinci kez ve anlaşabilir bir biçimde yinelemesi. devamı...
 • Kesirli Yineleme: (deneysel tasarım ) Çok sayıda işlem bileşeni olduğunda, tüm bileşenlerin sınanamaması nedeniyle yüksek dereceden bazı etkileşimlerin sınama dışı bırakılması. devamı...
 • Yinelemeli Kurgu: Yinelemeli kavramı sağlayan kurgu çeşidi. Aynı çekimin sık sık kullanılmasıyla ortaya çıkan kurgu devamı...

Yineleme Eki ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.