Yineleme Kuramı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Yineleme Kuramı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yineleme Kuramı" ne demek?

 1. Bireyin gelişiminde geçirdiği belirli aşamaların, türün evriminde geçirdiği aşamaların bir yinelemesi olduğu görüşü.

Yineleme Kuramı nedir? İlişkili sözcükler

 • Soygelişim Ilkesi: Bireyin gelişiminde, türün gelişimindeki aşamaların yinelendiğini savunan ilke. devamı...
 • Soru Yineleme: Bir sorunun anlaşılmaması durumunda görüşmecinin onu ikinci kez ve anlaşabilir bir biçimde yinelemesi. devamı...
 • Bireyoluş: Yumurtanın döllenmesinden bireyin yetkin duruma gelmesine dek geçirdiği gelişim evrelerinin tümü, ontogenez, “soyoluş” karşıtı. devamı...
 • Ekinsel Döngüler Kuramı: Tarihsel ve ekinsel gelişme sürecinin yinelenmesinin kaçınılmaz olduğunu ileri süren, dolayısıyla gelişmeyi, ilerlemeyi yadsıyan kuram. devamı...
 • Etholojik Kuram: Bağlanma bağlılık kuramı.bireyin kendisine ilişkin oluşturduğu değerlilik fantazilerini başka birine aktarmasıdır.bireyin kendisiyle ilgilenmesini ve problemlerini çözmeye ilişkin beklentiye girer ve sürekli olarak birine uyum davranışı gösterir. devamı...
 • Uyarılma Alanı: Duyusal herhangi bir sürecin harekete geçirdiği beyin bölgesi. (Bu, belirli süreçlerin beyinde belirli bölgeleri harekete geçirdiği anlamına alınmamalıdır.) devamı...
 • Bireysel Ahlak Felsefesi: Bireyin gelişmesini göz önünde bulunduran, kişiliği, sorumluluğu içinde bireyin kendini gerçekleştirmesini ve bireyin mutluluğunu erek edinen ahlâk öğretileri. Karşıtı bkz. toplumsal ahlâk felsefesi devamı...
 • Gensel Süreklilik Kuramı: Ruhsal gelişimin her aşamasının, ondan önceki aşamanın sonuç ya da ürünü olduğunu savunan görüş. devamı...
 • Kalıtımsal Yatkınlık Kuramı: Kimi bireylerin belirli hastalıklara karşı kalıtsal bir yatkınlık gösterdikleri görüşü. (Hastalığın gelişmesi elverişli koşullarla karşılaşılmasına bağlıdır.) devamı...
 • Etkiler Hiyerarşisi Kuramı: Tüketicilerin bir ürünü satın alıp almama kararını verme sürecinde bilgiyi elde etme ve kullanma aşamalarını açıklayan kuram. devamı...

Yineleme Kuramı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.