Yırtılma ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Yırtılma" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yırtılma" ne demek?

 1. Yırtılmak işi

 2. Genellikle satır eşlemesinin bozulması, yayının güçsüz olması, iyi alınamaması, karışma gibi nedenlerden dolayı, resimde satırların bozulması, yataylıktan sapması, sağa ya da sola yatmış olarak parçalara bölünmesi biçiminde ortaya çıkan bozukluk.

 3. Filmin herhangi bir nedenle zorlanması sonucu ortaya çıkan yırtıklar. TV

 4. İnce metal parçaların, aşırı yükleme sonucu, iki ya da daha çok parçaya ayrılması olayı.

Yırtılma nedir? İlişkili sözcükler

 • Kulakçık Yırtılması: Endokardiozis ve kalp kapaklarının yetmezliği sonucu, kalp kulakçığının yırtılması. Kalp kesesi boşluğunda biriken kan, kalp tamponu sonucu ani ölüme neden olur, atriyal ruptur. devamı...
 • Koroner Atardamar Yırtılması: Taylarda güç doğum sırasında ve sığırlarda börkenekteki yabancı cisimlerin batması sırasında kalp kasını besleyen atardamar duvarının yırtılması. Kalp tamponu sonucu, ani ölüm biçimlenir. devamı...
 • Dinsel özek: Herhangi bir dinin kurucusunun yaşadığı, o dinin yayılmasında öncülük yapmış ya da herhangi dinsel bir olayın geçmiş olduğu ve bu nedenle kutsallık niteliği kazanarak her yıl on binlerce kişinin hac için toplandığı yer. devamı...
 • Dürtü: Bedensel veya ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı türlü tepkilere sürükleyebilen içten gelen gerilim. Kaynağı duygulanım olan ve bilinçle herhangi bir ilişkisi bulunmayan güçlü neden ya da güdü. devamı...
 • Yırtık: Yırtılmış olan Örnek: Kirli, yırtık yenleriyle alnının terlerini sildi. Ö. Seyfettin Eskimiş, parçalanmış. Cırlak, tiz, keskin (ses) Örnek: Yırtık sesiyle çığlık çığlığa bağırıyor. R. N. Güntekin Utanması, çekinmesi olmayan Örnek: Becerikli, yırtık bir kız değil ki, mağazalarda iş devamı...
 • üretra Yırtılması: Üretranın tıkanma ve yaralanma gibi nedenlerle yırtılması. devamı...
 • Polis Filmi: Karanlık bir olayın aydınlığa kavuşturulması, suçlunun ortaya çıkarılması temeline dayanan film türü. Bunu sağlamak için ortaya karanlık bir olay sürülür (bir öldürme, bir soygun, bir kaybolma, vb.); bu olayla yakın ilgisi bulunan kimseler tanıtılır; bu kişilerin kuşkulu olabilecek yönleri belirtilir; olayın aydınlatılmasına yarayacak bazı ipuçları verilir. Olaylar sıkı bir mantık çerçevesinde gelişir, sonunda bir çözüme devamı...
 • Hüsnütalil: Herhangi bir olayı, asıl sebebinden daha başka bir sebebin genellikle de daha güzel bir sebebin sonucu olarak gösterme sanatı. devamı...
 • Ana Atardamar Yırtılması: Ana atardamar duvarının içindeki basınç artışı nedeniyle yırtılması, aorta rupturu, aortik ruptur. Yarış atı veya aygırlarda heyecan ve etkinliğin yüksek olduğu durumlarda önceden, dejenerasyon ve kireçlenme gibi nedenlerle zayıflamış olan ana atardamarda biçimlenir. devamı...
 • Dönemsel Büyük Onarımlar: Makine, aygıt ve yapım araçlarının sürekli ve güçlü bir basınç ve sürtünme ya da ısı ve ıslanma gibi etkiler altında bulunmayan ya da bulunsa bile kısa bir süre içinde kırılması, aşınması, çürümesi olumsuz görülen parçaların yapılış yanlışlığı, ayar bozukluğu ya da dokuncalı olgu gibi geçici nedenlerle kırılması, çürümesi ve bozulması sonucu değiştirilmesi, onarılması ile yapı, devamı...

Yırtılma ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.