Yırtmak ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Yırtmak" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yırtmak" ne demek?

 1. Kâğıt, kumaş gibi bükülüp katlanan şeyleri parçalamak

  Örnek:

  Yürürken sert bir şey paçamı yırttı, çepeçevre dikenli bir tel… F. R. Atay

 2. Vücudu kanatacak kadar derin çizmek.

 3. Yok etmek, bastırmak.

 4. Sağrısını mahmuzla yaralayarak binek hayvanını alıştırmak.

 5. Zorlamak

  Örnek:

  Gırtlağımı yırtarcasına haykırırken odaya efendim pürtelaş girdi. R. H. Karay

 6. Bir işi yapmaktan kurtulmak.

 7. Köşeyi dönmek.

Yırtmak nedir? İlişkili sözcükler

 • Rahvan: Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı anda atan binek hayvanlarının biniciyi sarsmayan koşma biçimi Örnek: Hecin üstünde kısa rahvan en rahat yürüyüştür. F. R. Atay Bu biçimde koşan (binek hayvanı). Binek hayvanı bu devamı...
 • Sıyırtmak: Sıyırma işini yaptırmak. devamı...
 • Appease: Teskin etmek, yatıştırmak Tatmin etmek devamı...
 • Suppressed: [suppress] bastırmak, zaptetmek, durdurmak, dindirmek, önlemek, örtbas etmek, hasıraltı etmek, ortadan kaldırmak, baskı altına almak, yayınlanmasını yasaklamak BastırılmışŸ devamı...
 • Allay: Yatıştırmak, teskin etmek, bastırmak. Yatıştırmak, hafifletmek, sakinleştirmek, gidermek, bastırmak devamı...
 • Kurcalamak: Ellemek, karıştırarak bakmak. Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak. devamı...
 • Extinguish: Söndürmek, bastırmak, ortadan kaldırmak, bitirmek, yok etmek, imha etmek, izale etmek Feshetmek devamı...
 • Quench: Söndürmek, bastırmak Tatmin etmek, hararetini gidermek, kandırmak (susuzluk) devamı...
 • Press 2: Basmak: Press the button. DüğŸmeye bas. sıkmak, suyunu çıkarmak; ezmek. sıkışŸtırmak, sıkışŸtırarak itmek: The soldiers pressed the crowd into the small square. Askerler kalabalığŸı küçük meydana sıkışŸtırdı. sıkışŸtırmak, baskı yapmak, zorlamak: in upon -in sınırına dayanmak, -in sınırını zorlamak: The enemy pressed in upon the city. DüşŸman kentin sınırına dayandı. ütülemek. (cam, çelik, tuğŸlab.´ni) preslemek, devamı...
 • Squash: Kabak Ezip pelte yapmak, ezmek devamı...

Yırtmak ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.