Yitirme ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Yitirme" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yitirme" ne demek?

 1. Yitirmek işi.

 2. İzâa.

Yitirme nedir? İlişkili sözcükler

 • Körelmek: Keskinliğini yitirmek. Suyu çekilmek. Ateş devamı...
 • Bulanmak: Bulama işine konu olmak, her yanı bir şeyle kaplanmak Örnek: Parfüme bulanmış bir ter, boyalı suratlarından buharlaşıyor. A. İlhan Duruluğunu yitirmek. Parlaklığını ve açıklığını yitirmek. devamı...
 • Ipin Ucunu Kaçırmak: Yönetimde ya da bir şeyi kullanmada gereken ölçüyü yitirmek. Tkz. yönetimde veya bir şeyi kullanmada gereken ölçüyü yitirmek: “Bu kadar çalıştığım hâlde, ölçülerim pek mi aykırıdır nedir, yine ipin ucunu devamı...
 • Yozlaşmak: Özündeki iyi nitelikleri birtakım dış etkenlerle zamanla yitirmek, soysuzlaşmak, özünden uzaklaşmak, bozulmak, dejenere olmak, tereddi etmek. Dönüşen Örnek: Giderek soğuk bir su serpintisine yozlaşan yağmur, ortalığa garip bir kış serinliği getirmişti. A. devamı...
 • Fevt Olmak: Yitirmek. Ölmek. devamı...
 • Turfa Olmak: Değerini yitirmek, çürümek. devamı...
 • Nasırlaşmak: Nasır oluşmak. Duyarlığını yitirmek. devamı...
 • çekimsizleşmek: Çekim gücünü yitirmek. devamı...
 • Bunaklaşmak: Zihinsel gücünü yitirmek. devamı...
 • Aktüalitesini Kaybetmek: Güncelliğini yitirmek. devamı...

Yitirme ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.