yoğunluk sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yoğunluk kelimesinin manası:

  1. Yoğun olma durumu.
  2. Yoğun bir maddenin özelliği.
  3. Bir cismin, 1 cm3lük kütlesinin aynı hacimdeki +4 °C'lik suya göre oranı, kesafet.
  4. Bir özdeğin birim oylumuna düşen kütle.
  5. Bir özdeğin birim oylumuna düşen kütle.
  6. Bir görüntünün herhangi bir noktasının ışığı durdurma derecesini gösteren sayı.
  7. Birim oyluma düşen özdecik sayısı.
  8. Bir maddenin bir mililitresinin gram olarak ağırlığı.
  9. Her birim alandaki birey sayısı, dansite, konsantrasyon.
  10. Bir maddenin birim hacminin kütlesi, birim hacimdeki madde miktarı, densite.

yoğunluk ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları