yoğunlukölçer sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yoğunlukölçer kelimesinin manası:

  1. Sıvıların yoğunluğunu ölçen araç, dansimetre.
  2. Yoğunluk ölçmeye yarayan aygıt.
  3. Yoğunluk ölçmeye yarayan aygıt.
  4. Yoğunlukölçümünde kullanılan aygıt.
  5. Elektrolitin yoğunluğunu ölçerek akımsakların doluluğunu belirten aygıt.

yoğunlukölçer ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları