yokluk eki sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yokluk eki kelimesinin manası:

  1. İsim soylu kelimelere gelerek herhangi bir nesne veya özelliğe sahip olmama anlamı katanek, -sız, -siz eki.
  2. Bir ismin önüne gelerek yok olma durumunu belirten yabancı kökenli ek.
  3. Ad soylu kelimelere gelerek herhangi bir nesne veya özelliğe sahip olmama anlamında ve +lI /+lU: ekinin zıt anlamlısı yokluk sıfatları yapan +sIz/+sUz eki: bilinç+siz, can+sız, tat+sız, tuz+suz, yarar+sız, yol+suz, mut+suz vb.

yokluk eki ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları