yoksulluk kısır döngüsü sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yoksulluk kısır döngüsü kelimesinin manası:

  1. Başlangıçta düşük gelir, düşük tasarruf ve düşük yatırım düzeyindeki bir azgelişmiş ülkenin tüm çabalarına karşın süreç içerisinde yine benzer bir düşük gelir, düşük tasarruf, düşük yatırım ve düşük gelir düzeyinde kalacağını ileri süren ve R. Nurkse tarafından geliştirilen azgelişmişliği açıklamaya yönelik kuram.

yoksulluk kısır döngüsü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları