Yoksunluk Sıfatı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Yoksunluk Sıfatı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yoksunluk Sıfatı" ne demek?

 1. Bir şeyden yoksun bulunulduğuna veya kalındığını anlatan sıfat: Parasız bir adam, Ağaçsız bir toprak gibi. ( Not – Bir şeyi parasız almak’taki parasız kelimesi yoksunluk anlatmaz. Bkz. İlişiksizlik sıfatı. )

Yoksunluk Sıfatı nedir? İlişkili sözcükler

 • Ilişiksizlik Sıfatı Veya Zarfı: Bir şeyin dışında kalınarak onunla ilişiklik bulunulmadığını gösteren sıfat. Yatısız okul, kusursuz insan, Uğramaksızın geçmek gibi. Bkz. Yoksunluk sıfatı. devamı...
 • Gösterme Sıfatı: Bir cismi gösterme yoluyla belirten sıfat, işaret sıfatı: Bu kitap, şu adam, o çocuk gibi. Bir adı, gösterme yoluyle belirten sıfat: Bu kitap, şu adam, o çocuk vb. devamı...
 • Gelecek Zaman Sıfat Fiili: İsim veya sıfat gibi kullanılan ve gelecek zaman kavramı veren fiilimsi. Türkçede bu sıfat-fiili -ecek, -esi ekleriyle kurulur: Akacak kan damarda durmaz. Göresim geldi gibi. Fiilin gelecek zamana bağlı olarak devamı...
 • Türemiş Sıfat: Yapım ekiyle türetilmiş sıfat: akıl-lı (çocuk), sarı-şın (kız) gibi. (Derleme., türeme sıfat) Yapım ekiyle kurulmuş sıfat: Akıllı çocuk, sarışın kız, bencil adam, askerce selâm, üçer elma, beşinci sınıf, kaçar kişi, devamı...
 • Zincirleme Sıfat Tamlaması: Bir sıfat tamlamasına çoğu kez “-li” bazen de “-siz” veya 3. kişi iyelik eki getirilerek kurulan ikinci bir sıfat tamlaması. Bir sıfat tamlamasına çok defa”-lı” bazen de ‘”-siz” ya da devamı...
 • Birleşik Sıfat: Birleşik sözcük biçiminde kurulmuş sıfat: Açıkgöz adam, pisboğaz çocuk, birtakım olaylar, boşboğaz kadın, birçok insan, gelişigüzel iş vb. devamı...
 • Geniş Zaman Sıfat Fiili: Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten sıfat-fiil. Türkçede bu biçim -ir, -er, -mez ekleriyle kurulur: Gelir (varidat), gider (masraf), güler yüz, bitmez iş, dinmez ağrı, görünmez kaza gibi. devamı...
 • Sıfatı Selbiye: Cenab-I Hakk’ın vahdaniyet, kıdem, beka, kıyam-ı binefsihi, muhalefetün-lilhavadis gibi sıfatlarıdır. Manalarında nefiy olduğu için “Selbi” denir. Mesela: Vahdaniyet, çokluğun; kıdem, faniliğin nefyi olduğu gibi. (Bak: Sıfat-ı zatiye) (Osmanlıca’da yazılışı: sıfât-ı selbiye) devamı...
 • Define: Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, gömü. Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler. devamı...
 • Sürüm Aracı: Para, altın, gümüş ve kâğıt para. Para yerine geçen çek, ödek gibi değerli belgitler. devamı...

Yoksunluk Sıfatı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.