Yol Boyu ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Yol Boyu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yol Boyu" ne demek?

 1. Kara yolunda kenar.

 2. Yolculuk süresi.

 3. Kent içinde bir yolun nerelerden geçtiğini, harita ya da düzentasar üzerinde gösteren çizgi.

Yol Boyu nedir? İlişkili sözcükler

 • Yol Boyu Gelişim: Kentlerarası ana yollar üzerinde, bu yollar boyunca insan topluluklarının ve işyerlerinin gelişigüzel bir biçimde yerleşmesi. devamı...
 • Tek Yönlü Yol: Üzerinde trafiğin yalnız bir yönde hareket edebildiği kara yolu. Kent içinde taşıt dolaşımını düzenlemek ve tıkanıklıkları önlemek amacıyla, taşıtların yalnız bir doğrultudaki gidiş ya da gelişlerine ayrılmış, dönüşlere ve karşıdan devamı...
 • Yüzer Bölge: Kent içinde yerleşmesi vargısı verilmiş olmakla birlikte, hangi özgül noktada, kent kesiminde yerleştirileceğinin harita üzerinde belirlenmiş olmadığı, bunun şimdilik erken sayıldığı, belli bir işlevin görüldüğü yer. devamı...
 • Düzentasar: Kent ya da kasaba halkının sağlığını korumak, toplumsal, ekonomik ve ekinsel gereksinmelerini, iyi yaşama düzenini ve çalışma koşullarını ve güvenliğini sağlamak amacıyla, ülke, bölge ve kent verilerine dayanılarak oturma, çalışma, dinlenme ve ulaşım gibi kentsel işlevler arasında denge kurup, eldeki ve sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak için, varsa yeryazım durumu da belirtilen devamı...
 • Yol örneklemesi: (örnek.) Çizgi örneklemesinde çizgi yerine yolların yer aldığı bir örnekleme. devamı...
 • Güncel Durum Haritası: Kentin ya da kasabanın bugünkü durumunu özellikle toprak kullanımını küçültülmüş bir ölçekte gösteren ve düzentasarın, üzerine çizildiği harita. devamı...
 • çizgi ölçek: Plan veya haritanın alt köşesinde yatay bir çizgi ile gösterilen, harita üzerindeki uzunluğun gerçekte ne kadar uzunluğa karşılık olduğunu belirten ve bunun çizgi üzerinde işaretlenmesiyle elde edilen ölçek. devamı...
 • Koşulluk: Yarışmaya çıkarılan bir yapı tasarısı ya da kent düzentasarını hazırlayacak olan kimselerin uyacakları kuralları gösteren ve yarışmayı açan ya da kamu işini, üsterme ya da sözleşmeyi yaptıran kurumca düzenlenen belge. devamı...
 • Deniz Haritası: Denizlerin oluşum ve konumlarını değişik renk ve çizgilerle gösteren harita. Deniz akıntıları, derinlikleri, denizaltı engebeleri, başlıca tecim yolları ve koyları, haliç, burun, adadizisi, boğaz ve geçitleriyle denizlerin ayrılmaz bir bölümü devamı...
 • Cadastral Map: Kadastral harita, kadastro haritası, toprak sahipliğŸini ve sınırları gösteren harita devamı...

Yol Boyu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.