yolsuzluk nedir

Yolsuzluk Nedir?

Yolsuzluk, kamu görevlilerinin veya diğer yetkili kişilerin, kendi çıkarları veya başkalarının çıkarları için yetkilerini kötüye kullanmalarıdır. Yolsuzluk, rüşvet, zimmete para geçirme, görevi kötüye kullanma, kayırmacılık, adam kayırma, nepotizm, kronizm ve diğer benzeri eylemleri içerir. Yolsuzluk, kamu güvenini zedeler, ekonomik kalkınmayı engeller, sosyal adaleti bozar ve demokrasinin işleyişini olumsuz etkiler.

Yolsuzluğun Türleri

Yolsuzluk, çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. En yaygın yolsuzluk türleri şunlardır:

 • Rüşvet: Kamu görevlisine veya diğer yetkili bir kişiye, görevinin yerine getirilmesi veya yerine getirilmemesi için para veya başka bir değerli şey verilmesidir.
 • Zimmete para geçirme: Kamu görevlisinin veya diğer yetkili bir kişinin, kendisine emanet edilen parayı veya malı kendi çıkarları için kullanmasıdır.
 • Görevi kötüye kullanma: Kamu görevlisinin veya diğer yetkili bir kişinin, yetkilerini kendi çıkarları veya başkalarının çıkarları için kullanmasıdır.
 • Kayırmacılık: Kamu görevlisinin veya diğer yetkili bir kişinin, belirli kişilere veya gruplara haksız avantaj sağlamasıdır.
 • Adam kayırma: Kamu görevlisinin veya diğer yetkili bir kişinin, belirli kişilere veya gruplara özel ilgi göstermesi ve onları kayırmasıdır.
 • Nepotizm: Kamu görevlisinin veya diğer yetkili bir kişinin, akrabalarına veya yakınlarına haksız avantaj sağlamasıdır.
 • Kronizm: Kamu görevlisinin veya diğer yetkili bir kişinin, arkadaşlarına veya tanıdıklarına haksız avantaj sağlamasıdır.

Yolsuzluğun Nedenleri

Yolsuzluğun ortaya çıkmasına neden olan birçok faktör vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Zayıf yönetim: Yolsuzluğun en önemli nedenlerinden biri, zayıf yönetimdir. Zayıf yönetim, kamu görevlilerinin ve diğer yetkili kişilerin hesap verebilirliğini azaltır ve yolsuzluğa zemin hazırlar.
 • Ekonomik eşitsizlik: Ekonomik eşitsizlik, yolsuzluğa yol açan bir diğer önemli faktördür. Ekonomik eşitsizlik, bazı kişilerin kamu görevlilerine ve diğer yetkili kişilere rüşvet verme veya diğer yolsuzluk eylemlerine başvurma olasılığını artırır.
 • Siyasi istikrarsızlık: Siyasi istikrarsızlık, yolsuzluğa yol açan bir diğer önemli faktördür. Siyasi istikrarsızlık, kamu görevlilerinin ve diğer yetkili kişilerin hesap verebilirliğini azaltır ve yolsuzluğa zemin hazırlar.
 • Kültürel faktörler: Kültürel faktörler de yolsuzluğa yol açabilir. Bazı kültürlerde, yolsuzluk kabul edilebilir veya hatta övülen bir davranış olarak görülebilir. Bu durum, yolsuzluğun yaygınlaşmasına neden olabilir.

Yolsuzluğun Sonuçları

Yolsuzluk, birçok olumsuz sonuca yol açabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Kamu güveninin zedelenmesi: Yolsuzluk, kamu güvenini zedeler. Kamu görevlilerine ve diğer yetkili kişilere olan güvenin azalması, devletin işleyişini olumsuz etkiler.
 • Ekonomik kalkınmanın engellenmesi: Yolsuzluk, ekonomik kalkınmayı engeller. Yolsuzluk, yatırımları azaltır, işletmelerin faaliyetlerini olumsuz etkiler ve ekonomik büyümeyi yavaşlatır.
 • Sosyal adaletin bozulması: Yolsuzluk, sosyal adaleti bozar. Yolsuzluk, belirli kişilere veya gruplara haksız avantaj sağlarken, diğer kişileri veya grupları mağdur eder. Bu durum, toplumsal huzursuzluğa ve çatışmalara yol açabilir.
 • Demokrasinin işleyişinin olumsuz etkilenmesi: Yolsuzluk, demokrasinin işleyişini olumsuz etkiler. Yolsuzluk, seçmenlerin iradesinin yansımasını engeller, kamu politikalarının adil ve etkili bir şekilde uygulanmasını zorlaştırır ve demokratik kurumların itibarını zedeler.

Yolsuzlukla Mücadele

Yolsuzlukla mücadele, kolay bir iş değildir. Ancak, yolsuzlukla mücadele için yapılabilecek birçok şey vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Güçlü yönetim: Yolsuzlukla mücadele için güçlü bir yönetim şarttır. Güçlü yönetim, kamu görevlilerinin ve diğer yetkili kişilerin hesap verebilirliğini artırır ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans politikası izler.
 • Ekonomik eşitsizliğin azaltılması: Ekonomik eşitsizliğin azaltılması, yolsuzlukla mücadele için önemli bir adımdır. Ekonomik eşitsizlik azaldığında, kişilerin kamu görevlilerine ve diğer yetkili kişilere rüşvet verme veya diğer yolsuzluk eylemlerine başvurma olasılığı azalır.
 • Siyasi istikrarın sağlanması: Siyasi istikrarın sağlanması, yolsuzlukla mücadele için önemli bir adımdır. Siyasi istikrar sağlandığında, kamu görevlilerinin ve diğer yetkili kişilerin hesap verebilirliği artar ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans politikası izlenir.
 • Kültürel değişim: Yolsuzlukla mücadele için kültürel değişim de önemlidir. Yolsuzluğun kabul edilemez bir davranış olduğu ve yolsuzluğa karşı mücadele edilmesi gerektiği konusunda toplumsal bir bilinç oluşturulması gerekir.

Sonuç

Yolsuzluk, birçok olumsuz sonuca yol açan ciddi bir sorundur. Yolsuzlukla mücadele için güçlü yönetim, ekonomik eşitsizliğin azaltılması, siyasi istikrarın sağlanması ve kültürel değişim gibi adımlar atılması gerekir. Yolsuzlukla mücadele, kolay bir iş değildir, ancak yolsuzlukla mücadele için yapılabilecek birçok şey vardır.


Yayımlandı

kategorisi