yön değiştirme

Yön Değiştirme: İngilizce ve Türkçe Anlamı

İngilizce Anlamı:

 • Change of direction
 • Diversion
 • Deflection
 • Reorientation
 • Alteration of course

Türkçe Anlamı:

 • Yön değiştirme
 • Sapma
 • Kayma
 • Yeniden yönelim
 • Rotanin değişmesi

Genel Bakış:

“Yön değiştirme”, bir nesnenin veya kişinin daha önce gittiği yoldan çıkarak yeni bir yola girme eylemidir. Bu, çeşitli nedenlerle, planlı veya beklenmedik bir şekilde gerçekleşebilir.

Kullanım Alanları:

 • Fizik: Bir nesnenin yörüngesinin değişmesi
 • Coğrafya: Bir yolun veya nehrin rotasının değişmesi
 • Meteoroloji: Rüzgarın veya fırtınaların yolunun değişmesi
 • Strateji: Bir planın veya politikanın değiştirilmesi
 • Kişisel Gelişim: Bir kişinin hayatındaki hedeflerini veya önceliklerini değiştirmesi

Örnekler:

 • Bir araba sola döndüğünde, bu bir “yön değiştirmedir”.
 • Bir uçak fırtınadan sakınmak için rotasını değiştirirse, bu bir “yön değiştirmedir”.
 • Bir şirket, pazardaki değişen taleplere uyum sağamak için stratejisini değiştirirse, bu bir “yön değiştirmedir”.
 • Bir kişi, kariyer hedeflerini yeniden belirlerse, bu bir “yön değiştirmedir”.

Eş Anlamlı Kelimeler:

 • Sapma
 • Kayma
 • Dönüş
 • Değişim

Zıt Anlamlı Kelimeler:

 • Devamlılık
 • İstikrar
 • Tutarlılık

İngilizce ve Türkçe Arasındaki Farklar:

İngilizce “diversion” terimi, genellikle “yön değiştirme” anlamında kullanılırken, Türkçe’de “sapma” anlamına da gelebilir. Ayrıca, İngilizce “alteration of course” terimi, Türkçe’de hem “yön değiştirme” hem de “rota değişikliği” anlamına gelebilir.

Önemli Not:

“Yön değiştirme” kavramı, hem olumlu hem de olumsuz bağlamlarda kullanılabilmektedir. Bir yandan, yeni fırsatları kucaklama ve büyüme için gerekli olabilirken, diğer yandan, plansızlık veya belirsizliğin bir işareti de olabilir.


Yayımlandı

kategorisi