Yönelimsel

Yönelimsel, görüngübilimde kullanılan bir terimdir. Bu terimin farklı anlamları vardır:

  1. Bir şeye yönelmiş olan: Örneğin, “yonelimsel edimler” (intentionale Akte) ifadesi, bir eylemin bilinçli bir amaç doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade eder.
  2. Yönelinen (intendiert): Örneğin, “yonelimsel nesne” (intentionaler Gegenstand), düşünülmüş olan nesneyi temsil eder.
  3. Yönelimsel birlik: Yönelimsel edimlerin çokluğuna karşı bir anlamın özdeş içeriğini ifade eder.

Bu terim, Husserl gibi filozoflar tarafından sözcüklerin anlamını açıklamada kullanılmıştır 1. Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, Türk Dil Kurumu’nun Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz 2.

“Yönelimsel,” bir şeyin veya bir kimsenin belirli bir yöne veya hedefe yönlendirilmiş olduğunu ifade eden bir terimdir. Bu terim, genellikle bir eğilim, niyet veya hedefin belirgin bir şekilde ifade edildiği durumları tanımlar. İşte “yönelimsel” teriminin bazı kullanım örnekleri:

1. **Yönelimsel Reklam:** Bir ürünün veya hizmetin belirli bir hedef kitleye yönlendirilmiş şekilde pazarlandığı reklam türü. Reklam, belirli bir niş pazara hitap edebilir veya belirli bir tüketici kitlesinin belirli ihtiyaçlarına odaklanabilir.

2. **Yönelimsel Davranış:** Bir bireyin belirli bir hedefe veya amaça yönelik olarak gösterdiği davranış. Örneğin, bir kişinin bir hedefe ulaşmak için belirli bir plana sadık kalması veya belirli bir aktiviteye odaklanması yönelimsel davranışı ifade edebilir.

3. **Yönelimsel Terapi:** Psikolojik bir terim olarak, bireyin terapistle birlikte belirli hedeflere ulaşmaya yönelik olarak katılım gösterdiği terapi türü.

Terim, belirgin bir yöne işaret etme, odaklanma veya yönlendirilme durumlarını tanımlarken kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi