Yönetici özeti ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Yönetici özeti" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yönetici özeti" ne demek?

 1. Görüşülecek konularda toplantı öncesi yöneticiye sunulan, kısaltılmış açıklamalardan oluşan bilgi notu.

Yönetici özeti nedir? İlişkili sözcükler

 • Impromptu Press Conference: Hazırlıksız basın toplantısı, planlanmadan düzenlenen basın toplantısı, planlanmamışŸ bir şŸekilde muhabirlere bilgi verilen basın toplantısı devamı...
 • önsel Bilgi: Gözlem ve deney dışında anlıksal çıkarsama yolu ile edinilen bilgi. Doğuştan var olan bilgi. devamı...
 • Gündem: Toplantılarda görüşülecek konuların bütünü, ruzname. Rûznâme. devamı...
 • Uygulayımcı: Uygulayımla ilgili herhangi bir alanda bilgi ve becerisi olan kimse, tekniker, teknikçi, teknisyen, teknokrat. Bilimsel, teknik bilgi ve verileri, işe ve yapıma dönüştüren kimse. devamı...
 • Rogation: Miraç öncesi yakarma Eski Roma’da vali tarafından halkın onaylamasma sunulan kanun tasarısı devamı...
 • Sempozyum: Belli bir konuda çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel ağırlıklı toplantı, bilgi şöleni. Bilgi şöleni devamı...
 • Bulaştırıcı Açıklama: Bir görüşmede görüşmecinin, bilgi aldığı konularda yanıtlayıcıları etkileyebilecek açıklaması. devamı...
 • Yapı Uzmanı: Yapım sürecine ilişkin konularda uzmanlaşmış, bilgi ve deneyimi bulunan ve yapı araştırmaları da yapabilen kimse. devamı...
 • Powwow: Dili toplantı Kızılderililerle yapılan toplantı devamı...
 • Almanak: Yıllık Örnek: Almanağın dörtte üçü istatistik ve grafiklerle dolu idi. M. Ş. Esendal Bk. gökbilim yıllığı. Türlü konularda bilgi veren bir tür yıllık. devamı...

Yönetici özeti ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.