yönlenme sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yönlenme kelimesinin manası:

  1. Polimer zincirine bağlanan fonksiyonel grupların veya atom sıralarının , birbirini izleyen birimlerin gelişigüzel bağlanması ataktik, aynı konfigürasyonda bulunmak üzere bağlanması isotaktik, ters konfigürasyonda bulunmak üzere bağlanması sindiotaktik polimer yapısını oluşturduğu, düzenlenmeleri.

yönlenme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları