Yöntemli ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Yöntemli" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yöntemli" ne demek?

 1. Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu.

Yöntemli nedir? İlişkili sözcükler

 • Plansız Programsız: Düzensiz, belli bir yönteme bağlı kalmayan. Düzensiz, belli bir yönteme bağlı kalmaksızın Örnek: Bu sefer plansız programsız hareket edelim. R. N. Güntekin devamı...
 • ölçümlü Kurgu: Çekimlerin uzunluğuna dayanılarak gerçekleştirilen; filme belli bir tartım sağlanmasında, filmin dizeminin düzenlenmesinde en önemli rolü oynayan, çekimlerin kısalık ya da uzunluklarına göre sıralanmasından oluşan kurgu çeşidi. devamı...
 • Hesaplanmış Değer Yöntemi: Dışalımcının vereceği, doğruluğu ve gerçekliği kanıtlanmış, dışalım malına ait her türlü maliyet kalemlerini gösteren belgelere dayanılarak dışalım eşyasının gümrük değerini hesaplama yöntemi. devamı...
 • Zaman Birimi: Tekrarlanan gök olaylarına dayanılarak seçilen zaman aralığı. Tekrar edilen gök olaylarına dayanılarak seçilen zaman aralığı: Güneş günü, yıldız günü, ortalama gün gibi. devamı...
 • çift Resimli Canlandırma: Çift resim ilkesine dayanılarak gerçekleştirilen canlandırma. (Her resim iki kez kullanıldığı için, devinimin hızı ya da belli süredeki devinim için gerekli resmin sayısı yarıya iner; zamandan ve emekten tutum sağlanır. Çok yavaş devinimler için aynı resmin üç ya da dört kez yinelenmesi de mümkündür. Tek resimli canlandırmanın karşıtı). devamı...
 • Müteselsil: Zincirleme. Dayanışmalı (solidarisch, solidaire). ~ borç: dayanışmalı borç. ~ kefalet: dayanışmalı boyunluluk. ~ mes’ûliyyet: dayanışmalı sorumluluk, dayanışmalı sorum. devamı...
 • Varsayımlı Tümdengelimli Yöntem: Bazı önermelerin varsayımlar olarak ortaya atılması, bunların eldeki geçerli bilgilere dayanılarak doğrulanmaya çalışılması ve varılan sonucun olgularla karşılaştırılması yolu. devamı...
 • Yöntemsiz: Bir yönteme dayanmayan, düzensiz, uygunsuz, metotsuz. devamı...
 • Vergi Yöntemsizliği: Vergi yasalarındaki biçime ve yönteme ilişkin yargılara uyulmaması. devamı...
 • Ortalama Tümdeger Yöntemi: Bu yöntem satın alınan işlenilmemiş özdek bölümlerinin ambarlarda belirli satımcılarla bağlılıklarını yitirerek karışmış oldukları ve ambardan çıkışların bu karışımdan alındıkları varsayımına dayanır. Buna uygun olarak ambar çıkışları, belli bir anda ambardaki malların ağırlıklı ortalama tümdeğerleriyle sayışımlanır. devamı...

Yöntemli ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.