Yöre ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Yöre" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yöre" ne demek?

 1. Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal, civar, dolay.

 2. Değirmenlerde, taşla kasnak arasında kalan ve hayvan yemi olarak kullanılan un.

 3. Yakınlarda dört bir yan, bölge.

Yöre nedir? İlişkili sözcükler

 • Burçak: Baklagillerden, taneleri hayvan yemi olarak kullanılan yıllık bir yem bitkisi (Vicia ervilia). Bu bitkinin mercimeğe benzeyen ve genellikle hayvan yemi olarak kullanılan tanesi. devamı...
 • Oilcake: Köftün, yağŸı çıkarıldıktan sonra kalan yoğŸunlaşŸtırılmışŸ ketentohumu (veya başŸka bir bitki maddesi)bitkisi malzemesinden oluşŸan yığŸın (hayvan yemi gübresi olarak kullanılan) devamı...
 • Nişasta Endüstrisi Yan ürünleri: Mısır, buğday, darı, patates gibi nişastaca zengin yemlerden nişasta elde edildikten sonra geriye kalan kepek, griz, glüten, patates posası, mısır embriyo küspesi, mısır melası vb. kısımlardan oluşan ve hayvan yemi olarak kullanılan yan ürünler, nişasta sanayi kalıntıları. devamı...
 • Gluten: Buğday veya mısır endosperminde bulunan gliyadin ve glüteninden oluşan hamura sertlik ve esneklik kazandıran protein, gliyadin. Buğday, mısır vb. hububat tanelerinin unlarından nişasta yıkanarak alındıktan sonra geriye kalan yapışkan, sarımsı, devamı...
 • Karaburçak: Baklagillerden, hayvan yemi ve gübre olarak kullanılan bir tür, küşne (Ervum ervilla). devamı...
 • Yabanhavucu: Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık ya da çok yıllık otsu bitki, karakavza (pastinaca sativa). devamı...
 • Nişasta şilempesi: Nişastalı ham maddelerden alkol üretilirken elde edilen, hayvan yemi olarak kullanılan besin maddelerince zengin yan ürün. devamı...
 • Yaban Havucu: Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bir bitki, karakavza (Pastinaca sativa). devamı...
 • Agat: Bk. akik. Formülü SiO2 olan renkli tabakalardan veya bulutlardan oluşmuş yarı değerli taş ve süs eşyası olarak, bilyalı değirmenlerde çakıl yerine ve kimyasal terazilerde bıçak ucu olarak kullanılan bir kuvars devamı...
 • Tavşancıl Otu: Maydanozgillerden, nemli yerlerde yetişen, körpesi bazı yerlerde hayvan yemi olarak kullanılan bir bitki (Heracleum). devamı...

Yöre ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.