yosun sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yosun kelimesinin manası:

  1. Tallı bitkilerin, çoğu sularda, ağaç veya taşların üzerinde yetişen, ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad.
  2. Sporlu bitkilerden kara hayatına uyum sağlamış, rizoitleri ile toprağa tutunan, gametofit ve sporofit olmak üzere iki ana parçadan oluşmuş, nemli topraklar ve ağaç gövdeleri üzerinde yaşayan otsu bitkiler.
  3. Çoğu sularda yetişen, ilkel yapıdaki bitkilerin genel adı.

yosun ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları