you re

“You’re” İfadesinin Anlamı ve Kullanımı

“You’re” ifadesi, “you are” ifadesinin kısaltılmış halidir ve İngilizce’de yaygın olarak kullanılır. Bu ifade, hem tekil hem de çoğul şahıslar için kullanılabilir ve hem olumlu hem de olumsuz cümlelerde yer alabilir.

Olumlu Cümlelerde “You’re” Kullanımı

Olumlu cümlelerde “you’re” ifadesi, bir kişinin veya bir grubun bir özelliğini veya durumunu belirtmek için kullanılır. Örneğin:

 • You’re smart. (Sen zekisin.)
 • You’re beautiful. (Sen güzelsin.)
 • You’re funny. (Sen komiksin.)
 • You’re a good friend. (Sen iyi bir arkadaşsın.)
 • You’re doing a great job. (Harika bir iş çıkarıyorsun.)

Olumsuz Cümlelerde “You’re” Kullanımı

Olumsuz cümlelerde “you’re” ifadesi, bir kişinin veya bir grubun bir özelliğini veya durumunu reddetmek için kullanılır. Örneğin:

 • You’re not stupid. (Sen aptal değilsin.)
 • You’re not ugly. (Sen çirkin değilsin.)
 • You’re not boring. (Sen sıkıcı değilsin.)
 • You’re not a bad friend. (Sen kötü bir arkadaş değilsin.)
 • You’re not doing a bad job. (Kötü bir iş çıkarmıyorsun.)

“You’re” İfadesinin Türkçe Karşılıkları

“You’re” ifadesinin Türkçe karşılıkları şunlardır:

 • Sensin
 • Sizsiniz
 • Olmaktasın
 • Olmaktasınız
 • Yapmaktasın
 • Yapmaktasınız

“You’re” İfadesinin Örnek Cümleleri

Aşağıda, “you’re” ifadesinin kullanıldığı bazı örnek cümleler verilmiştir:

 • You’re the best friend a person could ask for. (Sen, bir kişinin isteyebileceği en iyi arkadaşsın.)
 • You’re always there for me when I need you. (Sen, ihtiyacım olduğunda hep yanımdasın.)
 • You’re the most important person in my life. (Sen, hayatımdaki en önemli kişisin.)
 • You’re the reason I smile every day. (Sen, her gün gülümsememin sebebisin.)
 • You’re the love of my life. (Sen, hayatımın aşkısısın.)

Sonuç

“You’re” ifadesi, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan bir kısaltmadır ve hem olumlu hem de olumsuz cümlelerde yer alabilir. Bu ifade, bir kişinin veya bir grubun bir özelliğini veya durumunu belirtmek veya reddetmek için kullanılır. “You’re” ifadesinin Türkçe karşılıkları “sensin”, “sizsiniz”, “olmaktasın”, “olmaktasınız”, “yapmaktasın” ve “yapmaktasınız”dır.


Yayımlandı

kategorisi