yüksek düzence kurulu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yüksek düzence kurulu kelimesinin manası:

  1. İşyeri düzence kurulunun yargılarını incelemeye, değiştirmeye yetkili işveren ve sendika yetkililerinden meydana gelen kurul.

yüksek düzence kurulu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları