yüksek lisans bilim sınavı nedir

Yüksek Lisans Bilim Sınavı Nedir?

Yüksek lisans bilim sınavı, yüksek lisans programlarına başvurmak isteyen adayların bilimsel bilgi ve becerilerini ölçmek için yapılan bir sınavdır. Bu sınav, adayların lisans eğitimi sırasında edindikleri bilgi ve becerileri test eder ve yüksek lisans programlarına uygun olup olmadıklarını belirler.

Yüksek lisans bilim sınavı, genellikle adayların başvurdukları üniversite tarafından yapılır. Sınavın içeriği, başvurulan programa göre değişebilir. Ancak, genel olarak sınavda adayların temel bilim bilgileri, araştırma yöntemleri ve bilimsel düşünme becerileri test edilir.

Yüksek lisans bilim sınavı, adayların yüksek lisans programlarına kabul edilmeleri için önemli bir adımdır. Bu nedenle, adayların sınava iyi hazırlanmaları ve başarılı olmaları gerekir.

Yüksek Lisans Bilim Sınavının Konuları

Yüksek lisans bilim sınavının içeriği, başvurulan programa göre değişebilir. Ancak, genel olarak sınavda adayların temel bilim bilgileri, araştırma yöntemleri ve bilimsel düşünme becerileri test edilir.

Temel Bilim Bilgileri

Yüksek lisans bilim sınavında adayların temel bilim bilgileri test edilir. Bu bilgiler, adayların lisans eğitimi sırasında edindikleri bilgilerdir. Temel bilim bilgileri arasında şunlar yer alır:

 • Matematik
 • Fizik
 • Kimya
 • Biyoloji
 • Bilgisayar bilimleri

Araştırma Yöntemleri

Yüksek lisans bilim sınavında adayların araştırma yöntemleri bilgileri de test edilir. Bu bilgiler, adayların lisans eğitimi sırasında edindikleri bilgilerdir. Araştırma yöntemleri arasında şunlar yer alır:

 • Deneysel araştırma yöntemleri
 • Gözlemsel araştırma yöntemleri
 • Anket araştırma yöntemleri
 • Nitel araştırma yöntemleri

Bilimsel Düşünme Becerileri

Yüksek lisans bilim sınavında adayların bilimsel düşünme becerileri de test edilir. Bu beceriler, adayların lisans eğitimi sırasında edindikleri becerilerdir. Bilimsel düşünme becerileri arasında şunlar yer alır:

 • Problem çözme becerisi
 • Eleştirel düşünme becerisi
 • Analitik düşünme becerisi
 • Yaratıcı düşünme becerisi

Yüksek Lisans Bilim Sınavına Nasıl Hazırlanılır?

Yüksek lisans bilim sınavına hazırlanmak için adayların şunları yapmaları gerekir:

 • Başvurdukları programın müfredatını incelemeli ve sınavda hangi konuların sorulacağını öğrenmelidirler.
 • Sınav konularına ilişkin ders kitaplarını ve kaynak kitaplarını okumalıdırlar.
 • Sınav konularına ilişkin geçmiş yıllardaki soruları çözmelidirler.
 • Sınav konularına ilişkin deneme sınavlarına girmelidirler.

Yüksek Lisans Bilim Sınavında Başarılı Olmak İçin İpuçları

Yüksek lisans bilim sınavında başarılı olmak için adayların şunlara dikkat etmeleri gerekir:

 • Sınav öncesinde iyi bir uyku çekmelidirler.
 • Sınav sabahı kahvaltı yapmalıdırlar.
 • Sınav sırasında sakin ve konsantre olmalıdırlar.
 • Sınav sorularını dikkatlice okumalı ve sorulan soruyu iyi anlamalıdırlar.
 • Sınav sorularına en iyi bildikleri sorudan başlamalıdırlar.
 • Sınav sorularını zamanında cevaplamaya çalışmalıdırlar.
 • Sınav sorularını cevaplarken dikkatli olmalı ve hatalar yapmamaya çalışmalıdırlar.

Yayımlandı

kategorisi