yüksekokul ne demek

Yüksekokul Nedir?

Yüksekokul, lise veya dengi bir okuldan mezun olan öğrencilere mesleki eğitim veren bir eğitim kurumudur. Yüksekokullar, üniversitelerin bir parçası olabilir veya bağımsız kurumlar olarak faaliyet gösterebilir. Yüksekokullarda genellikle iki yıllık veya dört yıllık programlar sunulur. İki yıllık programlar genellikle ön lisans derecesi ile sonuçlanırken, dört yıllık programlar lisans derecesi ile sonuçlanır.

Yüksekokulların Tarihi

Yüksekokulların tarihi, 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanmaktadır. İlk yüksekokullar, sanayi devrimi sırasında ortaya çıkan yeni işgücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Bu yüksekokullar, öğrencilere belirli bir meslekte çalışmak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlıyordu.

  1. yüzyılda, yüksekokulların sayısı ve çeşitliliği hızla artmıştır. Bu artış, teknolojik gelişmelerin ve yeni iş alanlarının ortaya çıkmasıyla birlikte meydana gelmiştir. Günümüzde, yüksekokullar hemen hemen her alanda eğitim vermektedir.

Yüksekokulların Türleri

Yüksekokullar, çeşitli türlerde olabilir. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

  • Meslek Yüksekokulları: Meslek yüksekokulları, öğrencilere belirli bir meslekte çalışmak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan yüksekokullardır. Bu yüksekokullarda genellikle iki yıllık programlar sunulur ve ön lisans derecesi ile sonuçlanır.
  • Lisans Yüksekokulları: Lisans yüksekokulları, öğrencilere lisans derecesi kazandırmayı amaçlayan yüksekokullardır. Bu yüksekokullarda genellikle dört yıllık programlar sunulur.
  • Araştırma Yüksekokulları: Araştırma yüksekokulları, öğrencilere araştırma yapma ve yeni bilgiler üretme becerileri kazandırmayı amaçlayan yüksekokullardır. Bu yüksekokullarda genellikle doktora derecesi sunulur.

Yüksekokulların Önemi

Yüksekokullar, toplum için büyük önem taşımaktadır. Yüksekokullar, öğrencilere mesleki eğitim vererek işgücüne hazırlamaktadır. Ayrıca, yüksekokullar öğrencilere araştırma yapma ve yeni bilgiler üretme becerileri kazandırarak bilimsel gelişmeye katkıda bulunmaktadır.

Yüksekokullara Giriş Şartları

Yüksekokullara giriş şartları, yüksekokulun türüne ve programına göre değişmektedir. Genel olarak, yüksekokullara girebilmek için lise veya dengi bir okuldan mezun olmak gerekmektedir. Ayrıca, bazı yüksekokullar öğrencilerden sınav puanı veya portföy gibi ek belgeler de istemektedir.

Yüksekokullarda Eğitim

Yüksekokullarda eğitim, genellikle teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Teorik derslerde öğrencilere mesleki bilgi ve beceriler kazandırılırken, uygulamalı derslerde öğrenciler bu bilgi ve becerileri pratikte uygulama fırsatı bulmaktadır.

Yüksekokullardan Mezuniyet

Yüksekokullardan mezun olabilmek için, öğrencilerin belirli sayıda krediyi tamamlaması gerekmektedir. Kredi, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlaması karşılığında verilen puandır. Öğrenciler, yeterli sayıda krediyi tamamladığında yüksekokuldan mezun olur ve diploma alır.

Yüksekokul Mezunlarının Kariyer Olanakları

Yüksekokul mezunları, çeşitli alanlarda iş bulabilirler. Mezunların kariyer olanakları, yüksekokulun türüne ve programına göre değişmektedir. Genel olarak, yüksekokul mezunları özel sektörde, kamu sektöründe veya sivil toplum örgütlerinde çalışabilirler.

Sonuç

Yüksekokullar, toplum için büyük önem taşımaktadır. Yüksekokullar, öğrencilere mesleki eğitim vererek işgücüne hazırlamaktadır. Ayrıca, yüksekokullar öğrencilere araştırma yapma ve yeni bilgiler üretme becerileri kazandırarak bilimsel gelişmeye katkıda bulunmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi