Yükseltgenme ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Yükseltgenme" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yükseltgenme" ne demek?

 1. Oksitlenme.

 2. Bir öğecik ya da özdeciğin, eksicik vermesiyle görünür artı yükünü çoğaltması.

 3. Kimyasal bir olay sırasında bir maddenin bileşimindeki hidrojen miktarının azaltılması veya oksijen miktarının artırılması, bir atom veya iyonun bir elektron vermesi, oksidasyon. Aynı zamanda ilaçların biyotranformasyonunda oluşan olaylardan biridir.

 4. Enerji maydana getiren bir kimyasal olay veya genel olarak bir kimyasal maddenin oksijenle birleşmesi.

 5. Bir bileşik atom veya iyondan elektron kaybı, oksidasyon, oksitlenme.

Yükseltgenme nedir? İlişkili sözcükler

 • Indirgenme: İndirgenmek işi. Özdeciğin eksicik alması, hidrojen öğesinin çoğalması ya da oksijenin azalması olayı. devamı...
 • Iyonlaşma: Moleküllerin parçalanmasıyla, atomlara, moleküllere, molekül gruplarına elektron katılması veya çıkarılmasıyla iyonların oluşması. Bk. üşerleşim devamı...
 • Kataliz: Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan etkisi. Bk. tezleştirme devamı...
 • Yükseltgenme Tepkimesi: Bir tepkimede, diğer elementin değerlik sayısını azaltmayla birlikte kendi sayısını arttırma olayı. Yükseltgeme olayı ile olan tepkime. devamı...
 • Yükseltgeme Yükseltgenme: Bir öğe ya da yükünün elektron vererek daha yüksek değerliğe çıkması. Örn. Cu=Cu++ + e. devamı...
 • Yükseltgeme Yükseltgenme: Bir öğe ya da yükünün elektron vererek daha yüksek değerliğe çıkması. Örn. Cu=Cu++ + e. devamı...
 • Eşdeğer Gram: Bir öğenin 1 atom-gram (1,008 g.) hidrojenle ya da yarım atom-gram (8,000 g.) oksijenle birleşebilecek niceliği. Gram cinsinden bir maddenin eşdeğer kütlesi. devamı...
 • Oksidatif Fosforilasyon: (Yun. oxys: keskin; phosphoras: ışık getirme) Aerobik organizmalarda ADP’den ATP’nin teşekkül ettiği olay. Elektron taşıma zinciri boyunca elektronların aktığı aerobik solunum sırasında oluşan oksijenin son alıcı olarak hidrojen atomlarını aldığı olay. Oksidatif fosforilizasyon. devamı...
 • Yükseltgenme Basamağı: Bir atomun, diğer atomlarla birleşerek moleküller ya da çok atomlu iyonlar oluştururken kaybettiği, kazandığı ya da ortaklaştığı elektron sayısı. devamı...
 • Sıyırma Voltametrisi: Analiz edilecek maddenin önce elektrot yüzeyinde biriktirilmesi sonra anodik veya katodik olarak sıyrılması ile madde miktarı tayininde kullanılan analitik teknik. devamı...

Yükseltgenme ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.