yükselti

Yükselti: İngilizce ve Türkçe Anlamı

Giriş

“Yükselti” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir terimdir. Çeşitli bağlamlarda farklı anlamlara gelebilir ve bu nedenle doğru çeviri için bağlamın anlaşılması çok önemlidir. Bu makale, “yükselti” kelimesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanım örneklerini ve ilgili ifadeleri ayrıntılı olarak inceleyecektir.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “yükselti” kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Yükseklik: Bir nesnenin veya noktanın deniz seviyesinden veya başka bir referans noktasından dikey mesafesi.
 • Tepe: Bir dağın veya tepenin en yüksek noktası.
 • Terfi: Bir pozisyondan daha yüksek bir pozisyona yükselme.
 • Artış: Bir miktarın veya değerin zaman içindeki artışı.
 • Gelişme: Bir şeyin daha iyi veya daha gelişmiş bir duruma gelmesi.

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “yükselti” kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Yükseklik: Bir nesnenin veya noktanın deniz seviyesinden veya başka bir referans noktasından dikey mesafesi.
 • Tepe: Bir dağın veya tepenin en yüksek noktası.
 • Terfi: Bir pozisyondan daha yüksek bir pozisyona yükselme.
 • Artış: Bir miktarın veya değerin zaman içindeki artışı.
 • İyileşme: Bir şeyin daha iyi veya daha gelişmiş bir duruma gelmesi.

Kullanım Örnekleri

İngilizce:

 • The elevation of Mount Everest is 8,848 meters. (Everest Dağı’nın yüksekliği 8.848 metredir.)
 • He received a promotion to a higher position. (Daha yüksek bir pozisyona terfi aldı.)
 • The temperature has been rising steadily over the past few years. (Sıcaklık son birkaç yılda sürekli olarak yükseliyor.)
 • The company’s profits have seen a significant increase. (Şirketin kârları önemli bir artış gösterdi.)

Türkçe:

 • Everest Dağı’nın yüksekliği 8.848 metredir.
 • Daha yüksek bir pozisyona terfi aldı.
 • Sıcaklık son birkaç yılda sürekli olarak yükseliyor.
 • Şirketin kârları önemli bir artış gösterdi.

İlgili İfadeler

“Yükselti” kelimesiyle ilgili olarak kullanılan bazı yaygın ifadeler şunlardır:

 • Yükselti kazanmak: Bir dağa veya tepeye tırmanmak.
 • Yükselti kaybetmek: Bir dağdan veya tepeden inmek.
 • Yükselti farkı: İki nokta arasındaki dikey mesafe.
 • Yükselti haritası: Bir bölgenin yüksekliklerini gösteren bir harita.
 • Yükselti açısı: Bir nesnenin yatay düzleme göre dikey açısı.

Sonuç

“Yükselti” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de çok yönlü bir terimdir ve bağlama bağlı olarak çeşitli anlamlara gelebilir. Doğru çeviri için bağlamın anlaşılması çok önemlidir. Bu makale, “yükselti” kelimesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanım örneklerini ve ilgili ifadeleri ayrıntılı olarak incelemiştir.


Yayımlandı

kategorisi