Yükümlülük ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Yükümlülük" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yükümlülük" ne demek?

 1. Yapılması zorunlu olan iş veya bir işi yapma zorunluluğu, yükümlü olma durumu, yüküm, mükellefiyet, mecburiyet

  Örnek:

  … milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla … temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir. Anayasa

 2. Bir kişiye ya da tüzel kişiye yükletilen iş, edim, ödev, koşul, çekinme ve bir yapmama görevi.

Yükümlülük nedir? İlişkili sözcükler

 • Sülük Terapisi: Sülüklerin tedavi amacıyla kullanılması. Geçmişte kan almak amacıyla kullanılan sülükler, günümüzde mikro cerrahide venöz konjesyonların ve oklüzyonların tedavisinde kullanılmaktadır. devamı...
 • Canlı Kök: Hâlen kullanılan ve anlamı herkes tarafından bilinen kökler, yaşayan kökler: dur-ak, söz+lük, bil-gin ver-gi, dil+siz, dal-gıç gibi kelimelerdeki dur-, söz, bil- vb. kökler. Karşıtı ölü kök’tür. devamı...
 • Psikolojik Bağımlılık: Bir kimyasal maddenin defalarca kullanılması sonucu, şahsın o maddenin oluşturduğu etkilere karşı psikolojik açıdan ileri derecede bir arzu hissetmesi h devamı...
 • Em E Seme Yaramamak: İşe yaradığı kabul edilmemek, makbule geçmemek, takdir edilmemek. devamı...
 • Yüksek Devirli Santrifüj: Bk. ültrasantrifüj Düşük moleküler ağırlığa sahip yapıların çöktürülmesinde kullanılan, yüksek dönme hızına sahip santrifüj, ultrasantrifüj. Çözelti içindeki protein, nükleik asit gibi makromoleküllerin ayrılmasında, hatta plazmit DNA, mitokondriyel DNA veya kromozomal devamı...
 • Uygun Yükümlülükler: Bankaların karşılığında belli oranda likit veya likiditesi yüksek değer bulundurmaları gereken pasifler. devamı...
 • Medikal Sülük: Halkalı solucanlar (Annelida) dalının, kıllı ayaklılar (Chaetopoda) sınıfının, sülükler (Hirudinea) takımından, 15 cm kadar uzunlukta, Avrupa ve Kuzey Afrika’nın tatlı sularında yaşayan, kan basıncını düşürmek için çok eskiden beri tıp alanında kullanılan sülük türü. devamı...
 • Tıp Sülüğü: Halkalı solucanlar (Annelida) dalının, kıllı ayaklılar (Chaetopoda) sınıfının, sülükler (Hirudinea) takımından, 15 cm kadar uzunlukta, Avrupa ve Kuzey Afrika’nın tatlı sularında yaşayan, kan basıncını düşürmek için çok eskiden beri tıp alanında kullanılan bir tür. devamı...
 • Yırtılmak: Yırtma işi yapılmak veya yırtma işine konu olmak Örnek: Şapkası ezilmiş, ceketi yakasından ta omzuna kadar yırtılmış, yüzü gözü çizgiler, çürükler içinde. Y. K. Karaosmanoğlu Çekinmesi, sıkılması kalmamak. devamı...
 • ölümlük: Bazı kimselerin, öldüklerinde cenazelerinin kaldırılmasına harcanmak için biriktirdikleri para. devamı...

Yükümlülük ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.