yükümlülük ne demek

Yükümlülük Nedir?

Yükümlülük, bir kişinin veya kuruluşun başka bir kişiye veya kuruluşa karşı yerine getirmesi gereken bir borçtur. Yükümlülükler, sözleşmeden kaynaklanabileceği gibi, kanundan veya haksız fiilden de kaynaklanabilir.

Yükümlülük Türleri

Yükümlülükler, çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülükler: Bu tür yükümlülükler, iki veya daha fazla kişi arasında yapılan bir sözleşmeden kaynaklanır. Sözleşme, yazılı veya sözlü olabilir. Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükler, sözleşmenin taraflarının hak ve yükümlülüklerini belirler.
  • Kanundan Kaynaklanan Yükümlülükler: Bu tür yükümlülükler, kanun tarafından belirlenir. Kanundan kaynaklanan yükümlülükler, herkes için geçerlidir. Örneğin, herkesin vergi ödeme yükümlülüğü vardır.
  • Haksız Fiilden Kaynaklanan Yükümlülükler: Bu tür yükümlülükler, bir kişinin veya kuruluşun başka bir kişiye veya kuruluşa karşı haksız bir fiil işlemesi sonucu ortaya çıkar. Haksız fiil, bir kişinin veya kuruluşun başkasının haklarına zarar vermesi anlamına gelir. Örneğin, bir kişinin başka bir kişinin malına zarar vermesi, haksız fiil olarak kabul edilir.

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Yükümlülükler, belirlenen zamanda ve şekilde yerine getirilmelidir. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi, yükümlülük sahibinin sorumluluğuna yol açar. Yükümlülük sahibinin sorumluluğu, yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle oluşan zararın tazmin edilmesini içerir.

Yükümlülüklerin Sona Ermesi

Yükümlülükler, çeşitli şekillerde sona erebilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi: Yükümlülüğün yerine getirilmesi, yükümlülüğün sona ermesinin en yaygın yoludur. Yükümlülüğün yerine getirilmesiyle, yükümlülük sahibi yükümlülüğünden kurtulur.
  • Yükümlülüğün İptali: Yükümlülük, tarafların anlaşmasıyla veya mahkeme kararıyla iptal edilebilir. Yükümlülüğün iptaliyle, yükümlülük sahibi yükümlülüğünden kurtulur.
  • Yükümlülüğün Zamanaşımı: Yükümlülükler, belirli bir süre içinde yerine getirilmediği takdirde zamanaşımına uğrar. Zamanaşımına uğrayan yükümlülükler, artık yerine getirilmek zorunda değildir.

Yükümlülüklerle İlgili Faydalı Siteler


Yayımlandı

kategorisi