Yurttaşlık Yasası ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Yurttaşlık Yasası" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yurttaşlık Yasası" ne demek?

 1. Kişilere ilişkin özel haklar kurallarını gösteren yasa.

 2. Kişiler arasındaki özel ilişkileri düzenleyen yasa.

Yurttaşlık Yasası nedir? İlişkili sözcükler

 • Toplumsal Ilişki çizgesi: Bir kümenin üyeleri arasında saptanan seçme ve yadsıma örüntülerinin çizgesel olarak anlatımı. Bir kümeye uygulanan ve toplumsal ilişkileri ölçen test sonuçlarına göre o kümeyi oluşturan kişiler arasındaki bağları gösteren çizge. devamı...
 • Borçlar Yasası: Borç ilişkilerini düzenleyen türesei kuralların başlıca kaynağını oluşturan yasa. devamı...
 • Yansız Aracı: İşçi ve işveren kurallarınca uzlaştırma kurallarına kandi haklarını savunmak amacıyla gönderilen yetkili kişiler. devamı...
 • Deniz Hakları: Deniz taşımacılığı ile ilgili bütün ilişkileri düzenleyen kurallar. devamı...
 • Toplusözleşme: İş yasasına göre, işverenle bir yerde çalışan işçiler arasındaki çalışma koşullarını ve ücretleri düzenlemek amacıyla, işçilerin bağlı olduğu sendika ile işveren arasında belli bir süre için imzalanan anlaşma. devamı...
 • Uluslararası Tecim Türesi: Terimsel alışverişleri nedeniyle uluslar ve devletlerarası ilişkileri düzenleyen türe kuralları. devamı...
 • Konkordato: İflas anlaşması. Papalık makamıyla başka hükûmetler arasında yapılan anlaşma. devamı...
 • Yönetmelik: Bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen kuralların tümü. Bu kuralların yazılı olduğu belge, talimatname. devamı...
 • Yapıt Hakkı Yasası: Yapıt haklarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulan yasa (ülkemizde uygulanan yasanın adı: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’dur). Düşün ve sanat ürünü olan yapıtların bir başkasınca izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılmasını önleyen devamı...
 • Olasılık Yasası: Gözlenmiş dağılımların uzun dönemde, büyük sayılar için alacağı değerlere ilişkin kestirimlerde bulunmaya olanak sağlayan kuramsal yasa. bkz. büyük sayılar yasası. devamı...

Yurttaşlık Yasası ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.