yutar göze sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yutar göze kelimesinin manası:

  1. (karşılık.fagosit), (Yun.phagein=yemek, Yun.kytos=boşluk): Zararlı maddeleri ve boşaltım maddeleri yutan herhangi bir göze; fagositoz yapan herhangi bir akkan gözesi.

yutar göze ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları