yutar hücre sözlük anlamı nedir?

Sözlükte yutar hücre kelimesinin manası:

  1. Organik veya inorganik cisimcikleri içine alıp sindirebilen kan hücresi, fagosit.
  2. (Yun. phagein: yemek; kytos: hücre) Zararlı maddeleri ya da boşaltım maddelerini yutan herhangi bir hücre; fagositoz yapan herhangi bir akkan hücresi. Fagosit.

yutar hücre ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları