Yuvarlanma Hastalığı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Yuvarlanma Hastalığı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yuvarlanma Hastalığı" ne demek?

 1. Laboratuvar farelerinde yerde yuvarlanma hareketleri, beyinde nöronal lizis ve nötrofil lökosit infiltrasyonlarıyla belirgin, Mycoplasma neurolyticum tarafından oluşturulan hastalık.

Yuvarlanma Hastalığı nedir? İlişkili sözcükler

 • Jembrana Hastalığı: Sığırların oldukça bulaşıcı, ölümcül, göz ve burun akıntısı, mukozaların solgunluğu ve kanlı ishalle belirgin, muhtemelen riketsiya benzeri bir mikroorganizma tarafından oluşturulan ve kenelerle taşınan enzootik hastalık. devamı...
 • çarpık Boyun Hastalığı: Hindilerin, Mycoplasma melagridis enfeksiyonun sonucu hava kesesi yangısından kaynaklanan boynun eğilmesiyle belirgin hastalık tablosu. devamı...
 • Ibaraki Hastalığı: Sığırlarda, koyunlardaki mavidile benzer tarzda, ağız mukozası, dil ve yemek borusunda ülser ve nekroz oluşumu, yüksek ölüm oranıyla belirgin, Japonya’da görülen, Reoviridae ailesinden bir orbivirüs tarafından oluşturulan hastalık. devamı...
 • Bıldırcın Hastalığı: Genç tavuk, hindi ve av kuşlarında, Clostridium colinum tarafından oluşturulan, bağırsaklarda mukoza ülserleri ve karaciğerde nekroz odaklarıyla belirgin akut veya subakut seyirli bakteriyel hastalık. devamı...
 • Aleutian Vizonlarının Hastalığı: Vizonların kronik seyirli, hipergamaglobulinemi, sürekli viremi, immün aracılı damar yangısı ve glomeruluslarda patolojik değişimlerle, klinik olarak; anemi, düşkünlük, üreme yetersizliği ve böbrek yetmezliğiyle belirgin, kökenini Batı Alaska’da Aleutian adalarından alan, mavi renkli vizonlarda çok daha sıklıkla görülen Parvoviridae ailesinden bir virüs tarafından oluşturulan hastalık, vizonların Aleutian hastalığı, plazmasitozis. devamı...
 • Sığırların Virüs Diyare Mukoza Hastalığı: Sığırlarda Flaviviridae ailesinde Pestivirüs tarafından oluşturulan bulaşıcı, birbirinden ayrı iki hastalık tablosu, BVD/MD, viral diyare-mukoza hastalığı. Viral diyarede ateş, ishal, mukozal değişimler ve lökopeniyle belirgin olup seyrek olarak ölüm görülür. Mukoza hastalığında, ateş, mukoid burun akıntısı, kanlı ishal, hızlı dehidrasyon, sindirim sisteminde erozyon, ülser ve kanamalarla görülür ve daima ölümle sonuçlanan bir hastalıktır. Virüsün nonsitopatik devamı...
 • Kronik Solunum Sistemi Hastalığı: Tavuklarda ve hindilerde, Mycoplasma gallisepticum enfeksiyonu sonucu oluşan, normal dışı solunum sesleri, öksürük ve burun akıntısıyla belirgin kronik seyirli hastalık, CRD. devamı...
 • Kara Hastalık: Geviş getirenlerin karaciğerlerinde Fasciola hepatica’nın karaciğerde meydana getirdiği tahribata bağlı olarak Clostridium novyi’nin ekzotoksinleri tarafından oluşturulan, akut, toksemik, 2-3 santimetre çapında, karaciğer nekrozu, deri altı ödemi ve seröz boşluklarda sarı renkte havayla temasta pıhtılaşabilen sıvı birikimiyle belirgin hastalık, enfeksiyöz nekrotik hepatitis. devamı...
 • Derinin Aktinik Hastalıkları: Güneş ışığındaki aktinik radyasyon olarak bilinen kimi bileşenler tarafından oluşturulan özel hastalık grubu, aktinik hastalıklar. Güneş yanığı, fotosentitizasyon, fotoalerji ve deri kanserlerinden oluşur. devamı...
 • Lökoz Sarkom Grubu Hastalık: Kanatlılarda Retroviridea ailesindeki virüsler tarafından oluşturulan, iyi veya kötücül tümörlerin oluşumuna öncülük eden bir grup virüs hastalığı. devamı...

Yuvarlanma Hastalığı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.