Yüzeysel Benekli Keratitis ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Yüzeysel Benekli Keratitis" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yüzeysel Benekli Keratitis" ne demek?

 1. Yangılı özellikte olmayan ve olasılıkla epitel hiperplazi odaklarından oluşan çok sayıda küçük donuklaşmalarla belirgin, kronik irrtitasyonlardan kaynaklanan kornea yangısı.

Yüzeysel Benekli Keratitis nedir? İlişkili sözcükler

 • Endometriyum Hiperplazisi: Döl yatağı iç katındaki epitel hücrelerinin, dölyatağı bezlerinin sayı ve boyut yönünden artışı sonucu dölyatağı iç zarının kalınlaşması, kistik olmayan endometriyumun hiperplazisi. Endometriyumun yumurtalık hormonlarına karşı gösterdiği normal ancak abartılı bir cevap olması olasıdır. Sonraki dönemlerde kistik hiperplazi ve endometriyum yangısı biçimlenir. Kadınlarda prekanseröz bir lezyon olarak kabul edilmekle birlikte, evcil hayvanlarda bu durum söz devamı...
 • Yumurta Kanalı Yangısı: Yumurta yollarının çoğunlukla çift taraflı yangısı, salpingitis. Enfeksiyonların çoğu döl yatağından yayılır En alt düzeyde yangısal değişimler bile epitel hücreleri kolaylıkla dökülür veya silyumları kaybeder. Kronik yangılarda mukoza tümüyle yıkımlanır ve bağ doku artışı ve hücresel infiltrasyon lümende tıkanmaya yol açar. devamı...
 • Dull: Kütleştirmek, köreltmek, donuklaştırmak, duygularını köreltmek, uyuşturmak, sersemletmek Ağır, kafası işlemez, kalın kafalı, gabi devamı...
 • Fibrinli Akciğer Yangısı: Yangısal eksudat içerisinde fibrin bulunmasıyla, loplardan en az birinin büyük bir bölümünü etkilenmesi ve genellikle göğüs zarında yapışmalarla belirgin akciğer yangısı, lober pnömoni, krupöz pnömoni, fibrinöz akciğer yangısı. devamı...
 • Unlikely: Olasısız, muhtemel olmayan Başaracağı tahmin edilmeyen devamı...
 • Jet Lezyonları: Kalpte özellikle karıncıklarda kan akımının statik basınç artışından kaynaklanan subendokardiyal fibrozis odakları, fışkırma kaynaklı patolojik değişimler. Kanın fışkırma tarzında normal olmayan akışına neden olan doğuştan veya kazanılmış kapak bozukluklarından kaynaklanır. devamı...
 • Evrimsel Süreç: (Olasılık kuramı) Olasılık dağılımlarının zamandan bağımsız olmadığı herhangi bir durağan olmayan olasılıksal süreç. devamı...
 • Evrimsel Süreç: (Olasılık kuramı) Olasılık dağılımlarının zamandan bağımsız olmadığı herhangi bir durağan olmayan olasılıksal süreç. devamı...
 • Nöropati: Sinir hastalığı Periferal sinir sisteminde işlevsel veya yangısal özellikteki her türlü patolojik değişim. devamı...
 • Dermatozis Vejetans: Domuzların deride yangılı kızarıklık, ödem, ayaklarda biçim bozukluğu ve dev hücreli akciğer yangısıyla belirgin otozomal çekinik özellikte kalıtsal hastalığı. Yeni doğmuş veya genç Landrace ırkı domuzlarda görülür. devamı...

Yüzeysel Benekli Keratitis ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.