zam ne demek

Zam: Anlamı, Kullanımı ve Çevirileri

Giriş

“Zam” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir terimdir. Zamanla ilgili çeşitli kavramları ifade edebilir ve farklı bağlamlarda farklı anlamlara gelebilir. Bu makale, “zam” kelimesinin kapsamlı bir incelemesini sunarak, İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımlarını ve çevirilerini ele alacaktır.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “zam” kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Zaman: Belirli bir süre veya an.
 • Artış: Bir şeyin miktarında veya değerinde bir artış.
 • Ek süre: Bir son teslim tarihine veya başka bir zamana eklenen süre.
 • Erteleme: Bir olayın veya görevin daha sonraki bir zamana taşınması.
 • Uzatma: Bir sürenin veya sürenin uzatılması.

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “zam” kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Zaman: Belirli bir süre veya an.
 • Artış: Bir şeyin miktarında veya değerinde bir artış.
 • Ek süre: Bir son teslim tarihine veya başka bir zamana eklenen süre.
 • Erteleme: Bir olayın veya görevin daha sonraki bir zamana taşınması.
 • Uzatma: Bir sürenin veya sürenin uzatılması.
 • Zamanaşımı: Belirli bir süre geçtikten sonra bir hakkın veya davanın ortadan kalkması.

Kullanımları

Hem İngilizce hem de Türkçe’de “zam” kelimesi çeşitli bağlamlarda kullanılabilir:

 • Zamanı ifade etmek: “Yarın zam gelecek.” (İngilizce), “Yarın zam var.” (Türkçe)
 • Artışı ifade etmek: “Maaşımda %10 zam aldım.” (İngilizce), “Maaşım %10 zamlandı.” (Türkçe)
 • Ek süreyi ifade etmek: “Ödevimi teslim etmek için bir hafta zam istedim.” (İngilizce), “Ödevimi teslim etmek için bir hafta zam aldım.” (Türkçe)
 • Ertelemeyi ifade etmek: “Toplantı yarına zamlandı.” (İngilizce), “Toplantı yarına ertelendi.” (Türkçe)
 • Uzatmayı ifade etmek: “Süre bir ay zamlandı.” (İngilizce), “Süre bir ay uzatıldı.” (Türkçe)
 • Zamanaşımını ifade etmek: “Dava zamanaşımına uğradı.” (İngilizce), “Dava zamanaşımına uğradı.” (Türkçe)

Çevirileri

“Zam” kelimesi İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye aşağıdaki şekillerde çevrilebilir:

 • İngilizce’den Türkçe: Time, increase, extension, postponement, prolongation, limitation
 • Türkçe’den İngilizce: Time, increase, extension, postponement, prolongation, limitation

Örnek Cümleler

“Zam” kelimesinin İngilizce ve Türkçe kullanımlarını gösteren bazı örnek cümleler:

 • İngilizce: The deadline has been extended by a week. (Son teslim tarihi bir hafta zamlandı.)
 • Türkçe: Toplantı yarına ertelendi. (Toplantı yarına zamlandı.)
 • İngilizce: I got a 10% raise on my salary. (Maaşımda %10 zam aldım.)
 • Türkçe: Maaşım %10 zamlandı. (Maaşımda %10 zam aldım.)
 • İngilizce: The statute of limitations has expired. (Dava zamanaşımına uğradı.)
 • Türkçe: Dava zamanaşımına uğradı. (Dava zamanaşımına uğradı.)

Sonuç

“Zam” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de zaman, artış, ek süre, erteleme, uzatma ve zamanaşımı ile ilgili çeşitli kavramları ifade eden çok yönlü bir terimdir. Çeşitli bağlamlarda kullanılabilir ve İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye doğru bir şekilde çevrilmesi için anlamlarının ve kullanımlarının anlaşılması önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi