zaman zarfı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte zaman zarfı kelimesinin manası:

  1. Bir fiilin anlamını zaman kavramı ile sınırlandıran zarf, zaman belirteci.
  2. Bk. zaman belirteci

zaman zarfı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları