zamirler nedir

Zamirler Nedir?

Zamirler, isimlerin yerini tutan ve isimlere işaret eden kelimelerdir. Zamirler, isimlerin tekrar tekrar kullanılmasını önler ve cümlelere akıcılık kazandırır. Zamirler, kişilere, nesnelere, yerlere, kavramlara ve duygulara işaret edebilir.

Zamir Çeşitleri

Zamirler, işaret ettikleri nesneye göre farklı türlere ayrılır. Bunlar şunlardır:

 • Kişi Zamirleri: Kişi zamirleri, konuşan kişiyi, konuşulan kişiyi ve konuşulan kişiden bahsedilen kişiyi ifade eder. Kişi zamirleri şunlardır:

  • Ben
  • Sen
  • O
  • Biz
  • Siz
  • Onlar
 • İşaret Zamirleri: İşaret zamirleri, yakınlık veya uzaklık bildiren kelimelerdir. İşaret zamirleri şunlardır:

  • Bu
  • Şu
  • O
  • Bunlar
  • Şunlar
  • Onlar
 • Belgisiz Zamirler: Belgisiz zamirler, belirli bir kişiyi, nesneyi veya kavramı ifade etmeyen kelimelerdir. Belgisiz zamirleri şunlardır:

  • Bir
  • Biri
  • Bazı
  • Bazıları
  • Herhangi bir
  • Herhangi biri
 • Soru Zamirleri: Soru zamirleri, bir soru sormak için kullanılan kelimelerdir. Soru zamirleri şunlardır:

  • Kim
  • Ne
  • Nerede
  • Ne zaman
  • Nasıl
  • Neden
 • İlgi Zamirleri: İlgi zamirleri, bir isme veya zamire ait olma bildiren kelimelerdir. İlgi zamirleri şunlardır:

  • Benim
  • Senin
  • Onun
  • Bizim
  • Sizin
  • Onların
 • Dönüşlülük Zamirleri: Dönüşlülük zamirleri, fiilin etkisinin öznesine geri döndüğünü bildiren kelimelerdir. Dönüşlülük zamirleri şunlardır:

  • -kendi
  • -kendisi

Zamirlerin Kullanımı

Zamirler, cümle içinde farklı şekillerde kullanılabilir. Bunlar şunlardır:

 • Özne Olarak Kullanım: Zamirler, cümlede özne olarak kullanılabilir. Örneğin:

  • Ben okula gidiyorum.
  • Sen kitap okuyorsun.
  • O film izliyor.
 • Nesne Olarak Kullanım: Zamirler, cümlede nesne olarak kullanılabilir. Örneğin:

  • Öğretmen beni övdü.
  • Arkadaşım sana hediye aldı.
  • Annem onu aradı.
 • Dolaylı Tümleç Olarak Kullanım: Zamirler, cümlede dolaylı tümleç olarak kullanılabilir. Örneğin:

  • Öğretmen bize ders anlattı.
  • Doktor ona ilaç verdi.
  • Patron size zam yaptı.
 • Yüklemin Yardımcısı Olarak Kullanım: Zamirler, cümlede yüklemin yardımcısı olarak kullanılabilir. Örneğin:

  • Benim adım Ayşe.
  • Senin mesleğin öğretmen.
  • Onun hobisi kitap okumak.
 • İyelik Ekleri Olarak Kullanım: Zamirler, cümlede iyelik ekleri olarak kullanılabilir. Örneğin:

  • Bu benim kitabım.
  • Şu senin kaleminiz.
  • O onun arabası.

Zamirlerin Önemi

Zamirler, cümlelere akıcılık kazandırır ve isimlerin tekrar tekrar kullanılmasını önler. Zamirler, aynı zamanda cümlelerin daha kısa ve öz olmasını sağlar. Zamirler, ayrıca farklı kişilere, nesnelere, yerlere, kavramlara ve duygulara işaret ederek cümlelerin daha anlaşılır olmasını sağlar.


Yayımlandı

kategorisi