zati sıfatlar nedir

Zat Sıfatları

Zat sıfatları, isimlerin niteliklerini, özelliklerini veya durumlarını belirten kelimelerdir. İsimlerin önüne veya sonuna gelerek kullanılırlar. Zat sıfatları, isimlerin daha açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesini sağlarlar.

Zat Sıfatlarının Özellikleri

 • Zat sıfatları, isimlerin niteliklerini, özelliklerini veya durumlarını belirtirler.
 • İsimlerin önüne veya sonuna gelerek kullanılırlar.
 • Zat sıfatları, isimlerin daha açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesini sağlarlar.
 • Zat sıfatları, cümle içinde genellikle yüklemden önce gelirler.
 • Zat sıfatları, isimlerin önüne geldiğinde isim tamlaması oluştururlar.
 • Zat sıfatları, isimlerin sonuna geldiğinde ise sıfat tamlaması oluştururlar.

Zat Sıfatlarının Çeşitleri

Zat sıfatları, çeşitli özelliklerine göre farklı gruplara ayrılabilirler. Bu gruplar şunlardır:

 • Nitelik Sıfatları: Nitelik sıfatları, isimlerin niteliklerini veya özelliklerini belirtirler. Örneğin: güzel, çirkin, büyük, küçük, uzun, kısa, kalın, ince, sert, yumuşak, sıcak, soğuk, tatlı, ekşi, acı, tuzlu.
 • Durum Sıfatları: Durum sıfatları, isimlerin durumlarını belirtirler. Örneğin: hasta, sağlıklı, zengin, fakir, mutlu, mutsuz, üzgün, sevinçli, kızgın, öfkeli.
 • Belgisiz Sıfatlar: Belgisiz sıfatlar, isimlerin belirli bir niteliğini veya özelliğini belirtmezler. Örneğin: bir, birkaç, bazı, çoğu, hepsi, hiçbiri.
 • Soru Sıfatları: Soru sıfatları, isimlerin niteliklerini, özelliklerini veya durumlarını sormak için kullanılırlar. Örneğin: hangi, kaç, ne kadar, ne tür.
 • İşaret Sıfatları: İşaret sıfatları, isimlerin belirli bir niteliğini veya özelliğini işaret etmek için kullanılırlar. Örneğin: bu, şu, o, bizim, sizin, onların.
 • Sayı Sıfatları: Sayı sıfatları, isimlerin sayısını belirtirler. Örneğin: bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on.

Zat Sıfatlarının Kullanımı

Zat sıfatları, cümle içinde genellikle yüklemden önce gelirler. Ancak bazı durumlarda yüklemden sonra da gelebilirler. Zat sıfatları, isimlerin önüne geldiğinde isim tamlaması oluştururlar. Zat sıfatları, isimlerin sonuna geldiğinde ise sıfat tamlaması oluştururlar.

Örnekler:

 • Güzel bir kız gördüm. (Nitelik sıfatı)
 • Hasta bir çocuk gördüm. (Durum sıfatı)
 • Birkaç kitap aldım. (Belgisiz sıfat)
 • Hangi kitabı aldın? (Soru sıfatı)
 • Bu kitabı aldım. (İşaret sıfatı)
 • Üç kitap aldım. (Sayı sıfatı)

Zat Sıfatlarının Önemi

Zat sıfatları, isimlerin niteliklerini, özelliklerini veya durumlarını belirterek daha açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesini sağlarlar. Zat sıfatları, cümle içinde genellikle yüklemden önce gelirler. Ancak bazı durumlarda yüklemden sonra da gelebilirler. Zat sıfatları, isimlerin önüne geldiğinde isim tamlaması oluştururlar. Zat sıfatları, isimlerin sonuna geldiğinde ise sıfat tamlaması oluştururlar.


Yayımlandı

kategorisi