zayıf bağlar sözlük anlamı nedir?

Sözlükte zayıf bağlar kelimesinin manası:

  1. Hücrede, moleküller arasında önemli etkileşimlere aracılık eden, kopmaları için fazla enerjiye gerek olmayan, kovalent olmayan bağlar. İyonik bağlar, hidrojen bağları, van der Waals bağları gibi.
  2. Hücrede moleküller arasında önemli etkileşimlere aracılık eden, kopmaları için fazla enerjiye gereksinim duymayan, iyon ve hidrojen bağları gibi bağlar.

zayıf bağlar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları