Zayıf Bağlar ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Zayıf Bağlar" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Zayıf Bağlar" ne demek?

 1. Hücrede, moleküller arasında önemli etkileşimlere aracılık eden, kopmaları için fazla enerjiye gerek olmayan, kovalent olmayan bağlar. İyonik bağlar, hidrojen bağları, van der Waals bağları gibi.

 2. Hücrede moleküller arasında önemli etkileşimlere aracılık eden, kopmaları için fazla enerjiye gereksinim duymayan, iyon ve hidrojen bağları gibi bağlar.

Zayıf Bağlar nedir? İlişkili sözcükler

 • Van Der Waals Kuvvetleri: Dipol dipol etkileşimlerinde dağıtıcı, uyarıcı ya da yönlendirici özellik gösteren, proteinlerde, molekülün iki atomu birbirine çok yakın olduğu zaman zayıf, kovalent olmayan bağlar teşkil eden, atomlar ve moleküller arasındaki çekici ve itici kuvvetler. devamı...
 • Van Der Waals Bağı: Polar olmayan gruplar veya moleküller arasında meydana gelen ve koparılması için 1-3 kcal/mol enerji gereken zayıf kimyasal bağ, hidrofobik bağ. devamı...
 • Kohezyon: Moleküller arasındaki çekim kuvveti. Yakınlık derecesi. devamı...
 • Nikotinamit Adenin Dinükleotit Fosfat Nadp: Bir fosfat grubunun NAD’ye eklenmesi ile oluşan bir koenzim. Bütün canlı hücrelerde bulunan, özellikle biyosentez yolunda hidrojen (elektron) alıcı gibi davranan ve NADPH’ye indirgenen ve hücrede önemli bir indirgeyici güç olarak bulunan bir madde. devamı...
 • Dipol: Bk. çiftucay İki kutuplu. Hem devamı...
 • Bağlaşım: Eşleme. Aralarında ortak çıkar bulunan devletler ilişkisi. devamı...
 • Hidrojen Bağı: Genellikle oksijen ve azot gibi negatif elektrik yüklü atomlarla diğer bir negatif yüklü atomlara kovalent olarak bağlanmış hidrojen atomları arasında oluşan ve koparılması için 4-5 kcal/mol enerji gereken kimyasal bağ. devamı...
 • Hidronyum Iyonu: Bütün asitlerde bulunduğu kabul edilen, protonlanmış su molekülü veya çözücü ile sarılmış hidrojen iyonu. Bir su molekülünün diğer bir su molekülünden bir proton alması sonucu oluşan iyon, H3O+. devamı...
 • çekim Kromatografisi: Molekül ayırma tekniği. Özel proteinleri, belli kimyasal gruplara olan çekimleri sebebi ile, bu grupları kapsayan kolonlardan geçirerek saflaştırma tekniği. Bu teknikte sefaroz gibi moleküller çözünmeyen bir matrikse bağlanırlar, bu bağlantılara çekim gösteren moleküller tutunurlar ve böylece proteinler saf olarak elde edilirler. Affinité kromatografisi. devamı...
 • Nikotinamit Adenin Dinükleotit Nad: Nikotinamit, adenin, iki riboz ve iki fosfat grubundan oluşan önemli bir koenzim. Bütün canlı hücrelerde bulunan, hidrojen alıcı olarak hareket eden ve NADH’ye indirgenen, hücrede önemli bir indirgeyici güç olarak bulunan, oksidatif fosforilâsyonda elektron taşıyıcısı olarak görev yapan bir madde. devamı...

Zayıf Bağlar ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.