zeka sözlük anlamı nedir?

Sözlükte zeka kelimesinin manası:

  1. İnsanın düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümü, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset.
  2. İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
    Örnek: Çok görmüş halk adamlarına mahsus pratik bir zekâsı vardı. R. N. Güntekin
  3. Yeni sorunları karşılayarak uygun çözümler bulmak amacıyla, zihnin tüm ögelerini amaca uygun kullanabilme yeteneği ya da gücü.
  4. Bk. anlak

zeka ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları