Zekat ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Zekat" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Zekat" ne demek?

 1. Müslümanlıkta sahip olunan mal ve paranın kırkta birinin, helal olmasını sağlamak için her yıl sadaka olarak dağıtılması. ıslamın beş şartından biri.

 2. Müslümanlıkta, zenginlerin sahip olduğu mal ve paranın kırkta birinin dağıtılmasını öngören İslamın beş şartından biri.

 3. Şeriat kuralları gereğince varlıklı Müslümanların her yıl yoksullara vermek zorunda bulundukları, mallarının kırkta bir oranındaki kesimi.

Zekat nedir? İlişkili sözcükler

 • Zekat Vermek: Müslümanlıkta, sahip olunan mal ve paranın kırkta birlik payını sadaka olarak dağıtmak. devamı...
 • Müteselsil Borç: Birden çok borçlunun, her birinin ayrı ayrı tamamından sorumlu bulundukları borç. Bir borç ilişkisinde birden fazla kişinin alacaklıya karşı her birinin borcun tamamından asıl borçlu sıfatıyla sorumlu olduğu borç. devamı...
 • Dışalım Güvencesi: Dışalım mallarının değerinin belli bir miktarının dışalımcının bulunduğu ülkenin merkez bankasına belli bir süre için yatırılmasını öngören para politikası araçlarından biri. devamı...
 • Gemi Izni: Osmanlı İmparatorluğunda, yabancı gemilerin İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçebilmeleri için almak zorunda bulundukları padişah buyruğu ve bunun için ödenen vergi. devamı...
 • Interrupt: Söze karışmak, sözünü kesmek, kesmek, ara vermek, sekte vurmak, yarıda kesmek, kapatmak (görüntü) Kesmek, aralık açmak, ara vermek, fasıla vermek devamı...
 • Be In Ones Good Graces: Birinin gözüne girmişŸ olmak, biri tarafından tutulur olmak, biri tarafından saygı duyulur olmak (Yazılışı: be in one’s good graces) devamı...
 • Mızraklı Ilmihal: İslam dininin ilkelerini öğreten, kapağında mızrak resmi bulunan ilmihâl kitaplarından biri. devamı...
 • Tapıncak: Fetiş. Geçici olarak ruhsal varlıklara barınaklık yaptıklarında doğaüstü bir güce erişilerek bulundukları yerlerle taşıyanlara kendi güçlerini katan, ruhların ayrılmasıyla güçlerini yitiren doğal ya da yapay nesnelerden her biri. bk. cancılık,tapıncakçılık. devamı...
 • Eigen: Önek, kendi: eigenvalue bir denklemin şartlarından birinin müsait olabilen değerlerinden biri. Öz devamı...
 • Dışalımda Vergi Iadesi: Dışsatımı yapılan malların üretiminde kullanılan dışalım aramallarından veya yeniden dışsatımı yapılan dışalım mallarından alınan vergilerin yükümlülerine kısmen ya da tamamen geri verilen tutarı. devamı...

Zekat ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.