Zeolit ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Zeolit" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Zeolit" ne demek?

 1. Genel olarak formülü Na2O.Al2O3.SiO2.xH2O şeklinde veya sentetik iyon-değiştirici reçine olan, su yumuşatılması işleminde kullanılan, sodyum ve potasyum bileşiklerine bağlı olarak sert sudaki kalsiyum ve magnezyumun katyonik değişimiyle yararlı görülen, doğal zeolitlerin analsit, çabazit, helendit, natrolit, stilbit ve tomsonit halinde bulunan, aluminyum ve sodyum ve/veya kalsiyumlu doğal bir silikat.

 2. Potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum gibi alkali elementleri içeren ve hayvan beslemede adsorban olarak kullanılan, alkali ve toprak alkali metallerin hidratlı, doğal aliminosilikatlarından oluşan mineraller, klinoptilolit, sodyum alüminyum silikat.

Zeolit nedir? İlişkili sözcükler

 • Nefelit: Sodyum, potasyum ve aluminyumdan oluşan , aluminyum potasyum silikat, %75 aluminyum sodyum silikat, %5 albit içeren ortosilikat kaya yapısı. NaAlSiO4 şeklinde grup içeren silikat mineralinin adı. devamı...
 • Sucamı: Sodyum (potasyum) tetra silikat; suda yoğun bir çözelti oluşturan ve çoğunlukla yapıştırıcı olarak kullanılan özdek. devamı...
 • Karboksimetil Selüloz: Sodyumkloro etanol ile alkali selülozun reaksiyonu sonucu selülozun bazı hidroksil gruplarının -OCH2COOH ile yerdeğiştidiği selüloz eteri. Diğer metal tuzları suda çözünmediği halde sodyum ve potasyum tuzları suda çözünür. Sodyum tuzları gıdasal ürünlere koyulaştırıcı (E466) olarak, kolloit koruyucusu ve sentetik deterjanlara katkı maddesi olarak eklenir. devamı...
 • Ringer Solüsyonu: İçinde sodyum klorüre ek olarak fizyolojik konsantrasyonlarda potasyum ve kalsiyum içeren ve elektriksel bakımdan nötr bir çözelti. devamı...
 • çamaşır Sodası: Beyaz çamaşırların yoğun veya asitli kirlerini eritmek için kullanılan sodyum karbonat. Genel olarak temizlik amacıyla kullanılan bir bileşik. Uygulama çözeltilerine % 0. 5 oranında sodyum hidroksit katılmasıyla hazırlanan karışım tüm devamı...
 • Tuzlu Su: Sodyum klorür gibi tuzlarla doygun hale getirilmiş su. Soğutma sistemlerinde kullanılan sodyum, magnezyum veya kalsiyum klorürlerinin çözeltileri için kullanılan genel terim. devamı...
 • Hipoklorit: Su ve gıda endüstrisinde dezenfektan olarak kullanılan, hipokloroz asidin (HClO) kalsiyum veya sodyum tuzu. devamı...
 • Perlit: Erimiş sodyum potasyum alüminyum silikattan ibaret olan cam gibi bir volkanik kayadan kabartılarak pudra hâline getirilmiş bulunan, yem maddelerinin preslenmesinde yardımcı madde veya kekleşmeyi önleyici bir madde. Feldspat cinsinden suyu devamı...
 • Makroelementler: Kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, klor ve kükürdü kapsayan, kg dokuda gr olarak bulunan ve günlük olarak en az 100 mg dozunda alınması gereken kimyasal elementler, ana elementler, plastik elementler. devamı...
 • Dul Avrat Otu: Bileşiminde şeker, nişasta, müsilaj, inmülin, acı maddeler, fazla miktarda potasyum nitrat ve potasyum karbonat içeren, dekoksiyon (% 5-6) ve enfüzyon (% 2-25) biçiminde idrar söktürücü, terletici, yumuşatıcı ve kan temizleyici olarak kullanılan bileşikgiller familyasından bir bitki. devamı...

Zeolit ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.