zeolit sözlük anlamı nedir?

Sözlükte zeolit kelimesinin manası:

  1. Genel olarak formülü Na2O.Al2O3.SiO2.xH2O şeklinde veya sentetik iyon-değiştirici reçine olan, su yumuşatılması işleminde kullanılan, sodyum ve potasyum bileşiklerine bağlı olarak sert sudaki kalsiyum ve magnezyumun katyonik değişimiyle yararlı görülen, doğal zeolitlerin analsit, çabazit, helendit, natrolit, stilbit ve tomsonit halinde bulunan, aluminyum ve sodyum ve/veya kalsiyumlu doğal bir silikat.
  2. Potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum gibi alkali elementleri içeren ve hayvan beslemede adsorban olarak kullanılan, alkali ve toprak alkali metallerin hidratlı, doğal aliminosilikatlarından oluşan mineraller, klinoptilolit, sodyum alüminyum silikat.

zeolit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları